top of page

KOŚCIELNIAKOWIE

- BIOGRAFIE I DZIEDZICTWO
 

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA 

28 września 2023 r. 

Kościelniakowie.jpg

O KONFERENCJI

Organizator: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 

                            Instytut Interdyscyplinarnych Badań Historycznych Akademia Kaliska im. Stanisława Wojciechowskiego

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr Bogumiła Celer, IIBH AK, KTPN, PBP KP


Zespół organizacyjny:      dr Ewa Andrzejewska (IIBH, KTPN)

                                                    Anna Lisiecka – sekretarz (KP)

                                                    Aldona Zimna (KTPN, KP)

                                                    Marcin Mikołajczyk (KTPN, AK)

                                                    Andrzej Kurzyński (KP)

                                                    Jerzy Wasilkowski (KP, KTPN)

 


Komitet Naukowy: w przygotowaniu
 

Miejsce i forma obrad: Kalisz, PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu, ul. Południowa 62,

62-800 Kalisz


(Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszonych referatów)


Założenia programowe:

Rok 2023 został ogłoszony w Kaliszu Rokiem Braci Kościelniaków. Inicjatywa ta zrodziła się w związku z przypadającą w tym roku 30. rocznicą śmierci Mieczysława Kościelniaka, a także w uznaniu dokonań twórczych utalentowanych plastycznie braci: Tadeusza Kościelniaka (1910-1996), Mieczysława Kościelniaka (1912-1993) oraz Władysława Kościelniaka (1916-2015). Promując działalność trójki artystów związanych z Kaliszem zapraszamy do refleksji nad ich życiem, dorobkiem artystycznym i publicystycznym oraz zachowanym dziedzictwem. 


Tematy wystąpień powinny dotyczyć twórczości, biografii oraz wszelkich problemów i zagadnień powiązanych z życiem

i twórczością braci Kościelniaków.

Proponowane zagadnienia, m.in. : 
•    Władysław Kościelniak jako przykład artysty i publicysty z pogranicza XX i XXI wieku,
•    Władysław Kościelniak – dokumentalista i historyk
•    bibliofilskie pasje Władysława Kościelniaka,
•    ekslibris w twórczości Władysława Kościelniaka,
•    architektura Wielkopolski w twórczości Władysława Kościelniaka,
•    wkład Władysława Kościelniaka w zachowanie i popularyzację kulturalnego dziedzictwa       

      Wielkopolski.
•    Mieczysław Kościelniak – dokumentalista obozów zagłady
•    Mieczysław Kościelniak i jego twórczość ilustracyjna
•    twórczość Tadeusza Kościelniaka

•    motyw więźnia w twórczości artystycznej Mieczysława Kościelniaka

Uczestnictwo bierne i czynne w konferencji jest bezpłatne.


Szczegółowy program konferencji zostanie umieszczony na stronie internetowej konferencji i przesłany uczestnikom.


 

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

Planowane jest także wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej (monografii naukowej) w Wydawnictwie KTPN znajdującym się na wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – wykaz Ministerstwa Edukacji i Nauki (Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa UIW 38600) jesienią 2023 r.


Prosimy o dostarczenie gotowych materiałów do druku w wersji elektronicznej do 15 października 2023 r.


Wymogi redakcyjne dla autorów zostaną udostępnione na stronie internetowej konferencji.

 

bottom of page