top of page

KOMISJE

 

KOMISJA NAUKOWA

 

PRZEWODNICZĄCY                        dr Makary Górzyński

SEKRETARZ NAUKOWY                  mgr Marcin Mikołajczyk

KOMISJA BIBLIOTECZNO-WYSTAWOWA

PRZEWODNICZĄCY                        prof. UK dr hab. Ewa Andrysiak

SEKRETARZ NAUKOWY                  mgr Ewa Obała

KOMISJA WYDAWNICZA

 

PRZEWODNICZĄCY                        prof. UK dr hab. Krzysztof Walczak

SEKRETARZ NAUKOWY                  dr Bogumiła Celer

  

KOMISJA ZAGRANICZNA

 

PRZEWODNICZĄCY                        mgr Kazimierz Matusiak

SEKRETARZ NAUKOWY                  vacat

 

PRACOWNIE NAUKOWE

PRACOWNIA ENCYKLOPEDII I SŁOWNIKÓW

 

PRZEWODNICZĄCY                        dr Bogumiła Celer

 

SEKRETARZ NAUKOWY                  mgr Henryka Karolewska

 

 

PRACOWNIA BIBLIOGRAFII REGIONALNEJ

 

PRZEWODNICZĄCY                        prof. UK dr hab. Ewa Andrysiak

SEKRETARZ NAUKOWY                  mgr Monika Sobczak-Waliś

PRACOWNIA HISTORII OŚWIATY

 

PRZEWODNICZĄCY                        dr Elżbieta Steczek Czerniawska 

SEKRETARZ NAUKOWY                  vacat

PRACOWNIA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I RELIGIJNYCH

PRZEWODNICZĄCY                        prof. UK dr hab. Krzysztof Walczak

SEKRETARZ NAUKOWY                  dr Sławomir Przygodzki

PRACOWNIA HISTORII SZTUKI I KULTURY ARTYSTYCZNEJ

 

PRZEWODNICZĄCY                        dr Iwona Barańska

SEKRETARZ NAUKOWY                  dr Joanna Bruś

PRACOWNIA HISTORII NAJNOWSZEJ

 

PRZEWODNICZĄCY                        prof. dr hab. Jerzy Pietrzak

SEKRETARZ NAUKOWY                  dr Grażyna Schlender

 

PRACOWNIA BADAŃ SPOŁECZNYCH

 

PRZEWODNICZĄCY                       vacat

SEKRETARZ NAUKOWY                 vacat

PRACOWNIA ARCHEOLOGII

 

PRZEWODNICZĄCY                             dr Adam Kędzierski

PRZEWODNICZĄCY HONOROWY      prof. dr hab. Tadeusz Baranowski

SEKRETARZ NAUKOWY                      mgr Paulina Przepiórka

STRUKTURA KTPN
bottom of page