top of page
KONFERENCJE I SYMPOZJA KTPN
Glass Buildings
 • Konferencja naukowa „Kobiety w Niepodległej” (12.12.2018)

 • Konferencja naukowa „Prasa opozycyjna w Polsce w latach 1945-1990” (15.12.2017)

 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Życie artystyczne prowincji środkowoeuropejskiej w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku: przemiany, formy

       i funkcje” (19-20.10.2017)

 • Zabytkowe cmentarze kaliskie jako element wielokulturowego dziedzictwa narodowego – perspektywy i potrzeby ratowania. Sympozjum w ramach Programu Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego./ (14.09.2017)

 • Życie codzienne nauczycieli w XIX i XX wieku - związki i organizacje nauczycielskie. (18-19.04.2016)

 

 • Strajki szkolne na Ziemiach Polskich w pierwszej dekadzie XX wieku. (18-19.05.2015)

 

 • (Od)budowa miasta historycznego: naród, polityka społeczeństwo, rekonstrukcja miast zniszczonych w I wojnie światowej. (16-17.04.2015)

 

 • Sławomir Czerwiński i wychowanie państwowe (14-15.04.2014)

 

 • Powstanie styczniowe we Wschodniej Wielkopolsce.(2.10.2013)

 

 • Dokonania regionalnego ruchu naukowego w Polsce. W dwudziestolecie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. (16-17.11.2007)

 

 • 750 lat lokacji Kalisza. (10.10.2007),

 •  

 • Bitwa pod Kaliszem 1706 r. (28.10.2006),

 

 • Biblioteki pedagogiczne wobec wyzwań współczesnej oświaty. ( 11-12.05.2006)

 

 • Druki i drukarze Polski prowincjonalnej. 400 lat drukarstwa kaliskiego. (26-27. 09. 2003)

 

 • Kamieniec Podolski. Przeszłość i teraźniejszość. (22.11.2002)

 

 • Mniejszości narodowe. Przeszłość dla przyszłości. (16-20.09.2002, Ostrów Wlkp.)

 

 • Kalisz miasto otwarte. Mniejszości narodowe w dziejach Kalisza i Ziemi Kaliskiej

 • (4-5.10.2001)

 

 • Edukacja kulturalna w życiu człowieka. (1-2.12.1997)

 

 • 90 lat bibliotekarstwa powszechnego w Kaliszu. ( 10.10.1996)

 

 • Alfons Parczewski, człowiek i dzieło (14.05.1994)

 

 • Międzynarodowa sesja naukowa poświęcona setnej rocznicy urodzin Marii Dąbrowskiej (16-19.10.1989)

bottom of page