top of page
220014089_116951143894494_3110347536269726684_n.jpg
218840555_541120347236973_5786563978510968433_n.jpg

Spuścizny 
w zbiorach archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych
bazą źródłową w badaniach biograficznych

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

22-23 września 2022 r. 

logo_KONFERNCJA2.png

ZAPROSZENIE

W ostatnich latach można zaobserwować coraz częściej pojawiające się informacje o przekazywaniu różnorodnych spuścizn, materiałów i pamiątek, często także rodzinnych, do zbiorów publicznych, instytucji cieszących się zaufaniem ofiarodawców. Dlatego też chcielibyśmy, aby myślą przewodnią konferencji były gromadzone w archiwach, bibliotekach

i muzeach spuścizny. 
Konferencja adresowana jest do różnych grup zawodowych, teoretyków i praktyków z instytucji archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych, ośrodków akademickich. Będzie to platforma wymiany myśli teoretycznej, jak i obserwacji na temat praktycznej strony zajmowania się takimi kolekcjami z punktu widzenia bibliotekarza, archiwisty, muzealnika, ale także badacza wykorzystującego w swoich pracach zbiory tego rodzaju. 
Konferencja stanie się również głównym wydarzeniem obchodów jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej

prof. AK dr hab. Krzysztofa Walczaka.


Zapraszamy do udziału w konferencji nie tylko biblioteki, ale także inne partnerskie placówki gromadzące materiały będące świadectwem życia i działalności osób, czy też instytucji, stowarzyszeń, organizacji. Mogą to być omówienia spuścizn fotograficznych, artystycznych, korespondencji i wielu innych. Chcemy zwrócić uwagę na ich bogactwo, różnorodność

i rozproszenie oraz znaczenie w badaniach biografistycznych, na biograficzną bazę źródłową w nich zawartą. Chcemy przyjrzeć się w jaki sposób są one opracowywane, jakie są koleje losu pozyskiwania tego typu materiałów. Celem konferencji jest także promocja regionalnych i narodowych źródeł kultury polskiej wśród szerszego grona osób zainteresowanych tą tematyką. 


Konferencja jest jednym z zadań realizowanych w ramach dwuletniego projektu pt. „Biografistyka w perspektywie regionalnej” przez Pracownię Encyklopedii i Słowników Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa” w obszarze

„Humanistyka-Społeczeństwo-Tożsamość”. 
Celem projektu jest popularyzacja oraz rozwój badań interdyscyplinarnych w obszarze humanistyki; przede wszystkim upamiętnienie aktywności osób, które odegrały znaczącą role w dziejach regionu Wielkopolski południowo-wschodniej, bądź też całego kraju oraz za granicą i przez to przyczyniły się do zainteresowania historią naszego regionu oraz jego rolą

w dziejach narodu i państwa. 
W trakcie konferencji nie chcemy ograniczać się do omawiania problematyki związanej z Wielkopolską. Pragniemy także poświęcić miejsce na ukazanie roli i znaczenia spuścizn będących świadectwem życia osób z poza naszego regionu, mających znaczący wpływ na rozwój nauki, kultury, sztuki czy też innych obszarów życia społecznego i gospodarczego Polski. 

Call 

509 739 657

Email 

Follow

  • Facebook
mein_nds_cmyk_multicolor_black.png

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/529407/2021/2021. 

 

bottom of page