top of page
KRONIKA KTPN

ROK 2021

29 grudnia - wyszło z druku czasopismo pt. "POLONIA MAIOR ORIENTALIS. Studia z dziejów Wielkopolski Wschodniej" tom VIII. Warto też podkreślić, że wydawnictwo to jest na liście Ministerstwa Edukacji i Nauki wśród czasopism punktowanych i posiada 20 punktów.

CCI13012022.jpg

15 grudnia – na platformie Teams odbyło się spotkanie Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej KTPN z przewodniczącą dr Iwoną Barańską, na którym można było wysłuchać wykładu dr. Makarego Górzyńskiego pt. „Planowanie przestrzenne w miastach Królestwa Polskiego ok. 1900 roku - między urbanistyką a administracją. Prezentacja projektu badawczego.” Wykład ten został nagrany i upubliczniony na stronie facebooka Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

k1.png
k10.png

9 grudnia – wyszła z druku książka autorstwa Jarosława i Krzysztofa Kisielów pt. „100 lat Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki” tom 1. Monografia ta obejmuje dzieje związku od chwili powstania po czas teraźniejszy i upamiętnia osoby z nim związane. Książka przynosi wiele historycznych zdjęć oraz informacji zamieszczanych w prasie, które zebrane zostały dzięki szerokiej kwerendzie, obejmującej wiele tytułów czasopism. W pokazanym zarysie historii można znaleźć informacje o ludziach wielkopolskiej lekkiej atletyki: medalistach, olimpijczykach, szkoleniowcach, trenerach, honorowych członkach i sportowcach, dzięki którym Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki do dziś jest widoczny na sportowej mapie Polski.

Kisiel.png

1 grudnia – ogłoszono wiadomość, że nasze dwa czasopisma znalazły się na liście Ministerstwa Edukacji i Nauki wśród czasopism punktowanych. Teraz „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” i „Studia Kaliskie = Studia Calisiensia” mają po 20 punktów. Wcześniej taką punktację uzyskała „Polonia Maior Orientalis”.

KTPN punkty.png

24 listopada – w Archiwum Państwowym w Kaliszu świętowano zakończenie rocznych obchodów jubileuszu 70-lecia swojego istnienia. Z tej okazji w siedzibie placówki odbyły się uroczystości, na których wziął udział składając gratulacje i życzenia prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Krzysztof Walczak, który w swoim wystąpieniu odniósł się do współpracy z kaliskim Archiwum na rzecz lokalnego środowiska i regionu.

261664488_195322992791909_6664188973034260291_n.jpg
261152786_195322692791939_5602705524969590579_n.jpg

12 listopada – ukazał się komunikat Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w sprawie spalonego tekstu „STATUTU KALISKIEGO”, który miał miejsce w dzień niepodległości.

KOMUktpn.jpg

6 listopada – dotarła do nas wiadomość o śmierci dr. Andrzeja Nowaka, historyka, wieloletniego redaktora „Rocznika Kaliskiego”, wykładowcy Akademii Ekonomicznej w katedrze Historii Gospodarczej, Honorowego Przyjaciela Kalisza oraz od 1987 r. członka Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

beznazwy.png

21 października – w siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk miało miejsce spotkanie naukowe z Martą Gołembiewską (mgr Ochrony Dóbr Kultury, historykiem, pracownikiem Muzeum, członkiem KTPN) na temat „Jan Hilary Józef Łubieński herbu Pomian właściciel dóbr stawiszyńskich”. Nad całością przewodniczył dr Makary Górzyński przewodniczący Komisji Naukowej KTPN, zaś prelegentkę przedstawił sekretarz komisji mgr Marcin Mikołajczyk.

IMG_0246.JPG
IMG_0252.JPG
IMG_0250.JPG
IMG_0256.JPG

Fot. Ewa Obała

14 października – w auli Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego wykładem dr. Makarego Górzyńskiego rozpoczął się kolejny rok Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Calisia". Historyk architektury reprezentujący Ośrodek Badań Regionalnych Akademii Kaliskiej oraz Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk wygłosił referat pt. "Kalejdoskop doznań i wrażeń: o parku kaliskim około 1900 roku z perspektywy historii przestrzeni". Wśród przybyłych gości w inauguracji wziął udział m.in. Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski, który po wykładzie zabrał głos na temat trwającej rewitalizacji miasta.

IMG_0203.JPG
IMG_0211.JPG

Fot. Ewa Obała

12 października – w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu odbyło się I Kaliskie spotkanie z historią pod hasłem „Dziedzictwo kulturowe regionu w edukacji historycznej”. W konferencji wziął udział m.in. prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Krzysztof Walczak, który wystąpił z wykładem pt. "Rola Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w promocji regionalizmu".

244769960_3069609116692653_1571794633542825966_n.jpg

11 października – zmarła prof. dr hab. Wita Szulc - prekursorka arteterapii w Polsce, wykładowca Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu oraz od 1997 r. członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

245607050_3104611663151524_3106482542094208927_n.jpg

5 października – ukazała się nowa książka pt. „Bibliografia bibliologiczna Kalisza 1981-1990” autorstwa Katarzyny Kubiak (bibliotekarki Książnicy Pedagogicznej  im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu i członka KTPN). Stanowi ona inaugurację nowej serii „Katalogi i bibliografie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” i prezentuje dorobek piśmienniczy Kalisza w sferze szeroko pojętej problematyki książki

CCI06102021_00000.bmp

1 października – Komisja Naukowa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z przewodniczącym dr. Makarym Górzyńskim zorganizowała w nowej siedzibie posiedzenie naukowe poświęcone wystąpieniu prof. Krzysztofa Walczaka na temat „Dzieje szkolnictwa wyższego w Kaliszu w świetle kaliskiej prasy regionalnej i lokalnej”. Spotkanie to połączone było z otwarciem siedziby, w której zakończone zostały prace związane z przeprowadzką oraz urządzeniem lokalu. 
Wykładu wysłuchało liczne audytorium, składające się z członków i sympatyków Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W spotkaniu wzięły udział także władze miasta oraz zespół historyków z Lublina, zajmujących się ochroną zabytkowych cmentarzy i dawnych pochówków.

Kalisz2.jpg

Fot. Dr Mariusz Sowa

Od 17 do 30 września – trwały prace związane z przeprowadzką Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk do nowej siedziby. Obecny adres lokalu to Plac Św. Józefa 2-4.

1 siedziba.png
2 siedziba.png
3 siedziba.png

25 września – w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w budynku Rektoratu w Auli Prof. dr. hab. Czesława Glinkowskiego miało miejsce XXXIII Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

IMG_0184.JPG
IMG_0180.JPG
IMG_0169.JPG
IMG_0178.JPG

Fot. Ewa Obała

19 września – na stronie KTPN pojawiła się elektroniczna wersja monografii "Dziewiętnastowieczny Ratusz w Kaliszu. Architektura i niezrealizowany projekt nowoczesności" dr. Makarego Górzyńskiego. Ebook powstał dzięki Wydawnictwu Naukowemu Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, ponieważ było duże zainteresowanie czytelników tą pozycją, a w sprzedaży nakład wyczerpał się.

ebook KTPN.png

17 września – w Płocku odbyła się konferencja naukowa pt. „Społeczny ruch naukowy w procesie zmiany” zorganizowana przez Radę Towarzystw Naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz Towarzystwo Naukowe Płockie i zamknęła ona obchody dwusetlecia utworzenia TNP. Trzeba wspomnieć, że konferencja była wcześniej zaplanowana na czerwiec 2020 r., ale z powodu pandemii jej termin uległ przesunięciu. Po zakończeniu obrad, w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego odbyło się także posiedzenie plenarne Rady Towarzystw Naukowych PAN, na którym uczestniczył prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Krzysztof Walczak reprezentujący nasze stowarzyszenie.

Plock_2021_3.jpg

Fot.
https://rtn.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=164%3Aspoleczny-ruch-naukowy-w-procesie-zmiany-sprawozdanie-z-konferencji&catid=45&lang=pl&Itemid=231&fbclid=IwAR1exsyvL22GTlmC0_nM2gnbOVRqtIDBnSmFLDC09hQIHq8pEcU3XOM4yCU 

16 września - ukazała się kolejna książka Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk pt. "Wychowanie i opieka" prof. Władysławy Szulakiewicz i prof. Piotra Gołdyna.

1-0a151f1301.jpg

16 września - w Akceleratorze Kultury miała miejsce promocja książki „Fibigerowie : rodzina kaliskich fortepianmistrzów” autorstwa Marii Kaczmarkiewicz – dr nauk humanistycznych w zakresie teorii muzyki, wieloletniej wykładowczyni w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego). Na spotkaniu twórczyni 19. tomiku serii „Kaliszanie” przybliżyła słuchaczom historię przemysłu muzycznego, jaki rozkwitał w Kaliszu pod koniec XIX i w XX wieku oraz ludzi z nim związanych. Opowiedziała również o zasługach, jakie wnieśli dla miasta Fibigerowie i zachęciła do zapoznania się z publikacją, w której ukazano działalność trzech pokoleń zasłużonej rodziny, a także wiele zasług związanych z rozwojem przemysłu budowy instrumentów klawiszowych.

Spotkanie poprowadził prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Krzysztof Walczak, a wśród przybyłych gości pojawili się liczni przedstawiciele rodziny Fibigerów, stale związani emocjonalnie z Kaliszem.

Organizatorem spotkania był Urząd Miasta Kalisza i Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, dzięki temu kaliszanie mogli skorzystać z ciekawego wydarzenia kulturalnego wpisującego się w ten sposób w obchody Roku Rodziny Fibigerów w Kaliszu oraz w Europejskie Dni Dziedzictwa, wnosząc w ten sposób smaki historii regionalnej i muzyki.

Fibigerowie.png

Fot. Ewa Obała

6 września – ogłoszone zostały wyniki konkursu na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej. Pierwsze miejsce zajęła książka "Ochotnicze Straże Pożarne powiaty konińskiego w latach 1921-1939. Studium historyczne na podstawie Głosu Konińskiego" autorstwa prof. Piotra Gołdyna. Serdecznie gratulujemy autorowi i cieszymy się z sukcesu książki wydanej przez nasze towarzystwo.

nowosci3.jpg

4 września - po raz dziewiąty odbyło się Święto Ulicy Niecałej, na którym m.in. swoje wydawnictwa zaprezentowało Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Warto wspomnieć, że Kiermasz Książki Kaliskiej jak zawsze cieszył się ogromnym powodzeniem.

Niecała.png

Nagłówek 1

24 sierpnia - prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Krzysztof Walczak, przekazał najnowszą publikację wiceprezydentowi Grzegorzowi Kulawinkowi. Jest to 19. tomik z serii „Kaliszanie” zatytułowany „Fibigerowie : rodzina kaliskich fortepianmistrzów” autorstwa dr Marii Kaczmarkiewicz, który wpisuje się w obchody Roku Rodziny Fibigerów w Kaliszu.

239029011_314693823786831_5871984138916594929_n.jpg

19 sierpnia - wyszedł z druku 19 tomik z serii „Kaliszanie” zatytułowany „Fibigerowie : rodzina kaliskich fortepianmistrzów” autorstwa dr Marii Kaczmarkiewicz. Tym razem opisana została zasłużona rodzina, która wniosła wielki wkład w rozwój kaliskiego przemysłu budowy instrumentów klawiszowych. Opracowanie to ukazuje drogę twórczą trzech pokoleń Fibigerów, pełną zaangażowania, działalności na wielu płaszczyznach, wkładu pracy, a także ich zasług.

Trzeba również zaznaczyć, że edycja nowego tomiku znanej serii wydawniczej wpisuje się w program obchodów Roku Rodziny Fibigerów w Kaliszu.

236244942_4709560065730022_2319114302934075080_n.jpg

Początek sierpnia - ukazały się dwie książki wydane przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk pod redakcją Jarosława Wołejszo, Krzysztofa Rejmana i Małgorzaty Wilczyńskiej. Pierwsza z nich to „Bezpieczeństwo informacji w organizacjach”, która ma zarówno wymiar teoretyczny, jak i praktyczny, a wiele zamieszczonych w niej artykułów ma charakter interdyscyplinarny. W publikacji autorzy podzielili się wynikami swoich badań naukowych oraz doświadczeniami naukowo-badawczymi w zakresie wiedzy o bezpieczeństwie systemów informacyjnych w organizacji. Druga książka pt. „Zarządzanie ryzykiem w organizacji” łączy teorię z praktyką przedstawiając źródła aktualnej wiedzy, jak i sugestie na temat organizacji, która musi zawsze liczyć się z ryzykiem, jako elementem swojej działalności.

1 (2).jpg

13 sierpnia - Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk na zaproszenie Urzędu Miasta zaprezentowało swoje wydawnictwa na kaliskich plantach podczas organizowanych "Grach planszowych". Mieszkańcy, którzy przybyli, by wziąć udział we wspólnej zabawie, mieli również możliwość zapoznać się z kaliską książką, której czytanie poszerza wiedzę i rozwija umysł, podobnie jak gry planszowe.

1 (3).jpg
236557735_4685250621494300_4745103662942034616_n.jpg

30 lipca - z inicjatywy mgr Marcina Mikołajczyka (członka KTPN) skorzystaliśmy z oferty Instytutu Pamięci Narodowej i w darze otrzymaliśmy 30 nowych egzemplarzy książek o tematyce historycznej oraz 9 Biuletynów IPN. Celem akcji Instytutu była popularyzacja czytelnictwa i upowszechnienie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski poprzez przekazanie do zasobów bibliotek swoich wydawnictw. Dzięki temu  dar wzbogaci księgozbiór naszej Biblioteki Naukowej.

Warto zaznaczyć, że Biblioteka Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk liczy blisko 16 tys. woluminów (od starych druków, poprzez calisiana i inne wartościowe wydawnictwa, aż po nowości) oraz około 1 tys. woluminów czasopism. Z księgozbioru biblioteki można skorzystać poprzez katalog Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu, gdyż książki umieszczone są tam w depozycie.

IMG_20210730_111920.jpg

Fot. Ewa Obała

17 lipca - w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu odbyła się promocja książki Janusza Stabno „Kaliszanie na ringu 1932-2019”. Ta dwutomowa publikacja to historia sportu naszego miasta; uwiecznione w niej zostały 32 biografie najbardziej znanych pięściarzy kaliskich, a także informacje o wielu innych zawodnikach i zawodniczkach kaliskiego boksu. Autor pracował nad nią osiem lat zbierając bardzo obszerny materiał o osiągnięciach kaliskich pięściarzy na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

Podczas promocji gospodarz spotkania zaprosił do stołu prezydialnego właściciela wrocławskiego wydawnictwa „My Wojownicy” Marcina Lepioszka, recenzenta książki dr. Juliana Jaroszewskiego oraz jak stwierdził - wspierające go dobre dusze, czyli prezesa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Krzysztofa Walczaka, wiceprezes KTPN prof. Ewę Andrysiak oraz redaktora sportowego Dariusza Dymalskiego. Janusz Stabno podczas promocji obdarował rodziny opisywanych bohaterów swoim dziełem, a podsumowując wystąpienie stwierdził, że książka stanowi swoiste podziękowanie dla pokoleń kaliskich pięściarzy za ich dokonania.

Na koniec autor przyjął wiele podziękowań i gratulacji, m.in. od wiceprezes KTPN prof. Ewy Andrysiak, jak również od prezesa prof. Krzysztofa Walczaka, który powiedział „otrzymujemy kolejną ważną dla Kalisza publikację, która będzie świadczyć nie tylko o sukcesach kaliskich sportowców, ale także o życiu sportowym naszego miasta”. Warto zaznaczyć, że na spotkanie przybyło bardzo wielu entuzjastów kaliskiego boksu, w tym wielu sportowców i rodzin bohaterów publikacji.

Boks.png

Fot. Ewa Obała i Maja Żeśko

23 czerwca –  w siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk odbyło się spotkanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

23 czerwca - zaczęła działać nowa strona Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, która jest systematycznie uzupełniana. Główna strona ma być wizytówką Towarzystwa, dlatego jest bardziej rozbudowana o różne interesujące zakładki.

Strona KTPN - główna.png

21 czerwca - trafiły do nas egzemplarze książki pt. „Od przełomu narodowego do ruchu młodonarodowego. Związek Młodej Polski w latach 1937-1939. Studium z dziejów myśli narodowo-państwowej” Patryka Tomaszewskiego, które są 259. wydawnictwem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Autor - adiunkt w Katedrze Myśli Politycznej Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zajął się badaniem historii polskich środowisk nacjonalistycznych i ich myśli politycznej w okresie międzywojennym. Monografia Związku Młodzieży Polskiej może być cennym źródłem informacji dla historyków i politologów.

od przełomu 3.png

17 czerwca – na fanpagu KTPN udostępniony został wykład mgr. inż. arch. Mateusza Rabiegi pt. „Trzynaście lat dyskusji nad rewitalizacją śródmieścia Kalisza”, który wygłosił na platformie Teams na spotkaniu Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk pod przewodnictwem dr Iwony Barańskiej. Posiedzenie naukowe odbyło się 9 czerwca 2021 r.

Rabiega.png

15 czerwca - w Archiwum Państwowym w Kaliszu odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu "Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego". Fundatorem dwóch nagród było Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, a laureatom wręczył je prezes KTPN prof. Krzysztof Walczak. Pierwsza zwyciężczyni to Daria Wojnowska, która jest na zdjęciu z dyrektor APK dr Grażyną Schlender i prezesem KTPN prof. dr hab. Krzysztofem Walczakiem, a druga Aleksandra Zielińska.

199750714_107016038289272_784653349721249223_n.jpg

13 czerwca – ruszył fanpage poświęcony "Słownikowi biograficznemu Wielkopolski południowo-wschodniej (ziemi kaliskiej)". Ma on popularyzować idee wydawnictwa, informować o pracach dotyczących przygotowywanego kolejnego tomu oraz przy różnych okazjach przypominać nazwiska osób, których biogramy zostały już opublikowane w poprzednich słownikach.

Strona Słonik biograficzny.png

9 czerwca – na platformie Teams odbyło się posiedzenie naukowe Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk pod przewodnictwem dr Iwony Barańskiej. Spotkanie poświęcone było wystąpieniu mgr. inż. arch. Mateusza Rabiegi na temat „Trzynaście lat dyskusji nad rewitalizacją śródmieścia Kalisza”. Po wykładzie uczestnicy prowadzili ożywioną dyskusję na temat rewitalizacji w naszym mieście, próbując wnieść również nowe pomysły dotyczące tego tematu. 

ib11.png

Fot. Ewa Obała

Koniec maja - wyszła z druku książka Jarosława i Krzysztofa Kisielów pt. „Wszystko o chodzie sportowym” z serii „Świat chodu  sportowego”. Publikacja oparta jest na materiałach źródłowych, posiada wiele zdjęć dokumentujących opisywaną dziedzinę sportu i stanowi swoiste kompendium na temat chodu sportowego.

Kisel.png

13 maja - wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk promowane zostało online przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu podczas spotkania z cyklu "Autor Movie" poprowadzonego przez Monikę Sobczak-Waliś. Tym razem rozmowa prowadzona była z  redaktorem najnowszej książki i prezesem KTPN prof. Krzysztofem Walczakiem. Tematem była publikacja przedstawiająca dzieje Towarzystwa pt. "Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Trzydzieści lat działalności 1987-2017". Wywiad można obejrzeć na Facebooku MBP i KTPN.

KTPN - książka.png

4 maja – ukazało się kolejne wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk zatytułowane "Ochotnicze Straże Pożarne powiatu konińskiego w latach 1921-1939" autorstwa prof. Piotra Gołdyna. Książka poświęcona jest dziejom OSP w powiecie konińskim i okolicy, a powstała na bazie informacji zawartych w lokalnej prasie - „Głosu Konińskiego”. Publikacja to pierwsze wydanie studium historycznego, które rozpoczyna serię „BIBLIOTEKA POLONIA MAIOR ORIENTALIS”.  

Gołdyn.jpeg

29 kwietnia – wyszła z druku książka pt. „Historia chodu sportowego w Polsce w latach 1904-1945. Race walking Poland in the years 194-1945”, z serii „Świat Chodu Sportowego” t. VII, jej autorami są Jarosław Kisiel, Krzysztof Kisiel i Włodzimierz Szymański. Publikacja przedstawia fakty z historii tej dyscypliny sportowej, sięgając do pierwszych odnotowanych zawodów chodziarskich w Polsce, aż po rozgrywki tej konkurencji lekkoatletycznej, które miały miejsce pod koniec drugiej wojny światowej. Książka jest bogato ilustrowana, a zamieszczone materiały to kompendium wiedzy, które może zainteresować środowisko lekkoatletyczne i historyków kultury fizycznej. Warto zaznaczyć, że książka jest dwieście pięćdziesiątym pierwszym wydawnictwem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Chód.jpeg

16 kwietnia – zmarł Mieczysław Arkadiusz Woźniak. Umieszczamy słowa pożegnalne od Prezesa, Zarządu i Członków Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk „Z ogromnym żalem żegnamy dr. inż. Mieczysława Arkadiusza Woźniaka, kaliszanina, nauczyciela akademickiego, działacza społecznego, współzałożyciela Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i przez trzy kadencje wiceprezesa Zarządu naszego stowarzyszenia. Jego wsparcie jako wicewojewody kaliskiego umożliwiło powstanie w Kaliszu towarzystwa naukowego, zaś działalność w towarzystwie zaowocowała m.in. cenną publikacją „Kalisz 1914. Pogrom miasta” (Kalisz 1995, 2015), a także licznymi artykułami w „Zeszytach Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. W 2016 r. Walne Zgromadzenie obdarzyło Go godnością Honorowego Członka KTPN. W osobie dr. inż. M. A. Woźniaka tracimy nie tylko współtwórcę sukcesów KTPN, lecz przede wszystkim człowieka niezwykle zaangażowanego w naszą wspólną pracę, wspierającego nas swoim doświadczeniem i pasją społecznika. Był dla nas wzorem pracowitości i naukowej skrupulatności, przez lata zasilając darami bibliotekę towarzystwa. Będziemy pamiętać Jego życzliwość i przyjaźń".

Mieczysław Arkadiusz Woźniak.jpg

Fot. Ze zbiorów KTPN

15 kwietnia – miała miejsce kolejna promocja książki online zorganizowaną przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu oraz Monikę Sobczak-Waliś, która prowadzi cykl "Autor Movie". W wywiadzie poświęconym publikacji "Szkoła kaliska i jej budynek" wzięli udział: prof. Krzysztof Walczak, dr Bogumiła Celer, dr Joanna Montelatic oraz Urszula Janczar.

Rozmowę o wydawnictwie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, czyli o dziejach gmachu I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu oraz o historii kaliskiego szkolnictwa, wybitnych jej absolwentach i wielu innych ciekawostkach stanowiących frapujące źródło do poszerzenia wiedzy na temat historii grodu nad Prosną można wysłuchać na stronie MBP i KTPN.

Szkoła kaliska.png

14 kwietnia – wyszła z druku książka pt. „Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Trzydzieści lat działalności 1987-2017” pod redakcją prezesa stowarzyszenia prof. Krzysztofa Walczaka. Monografię rozpoczynają dzieje nauki i szkolnictwa wyższego w Kaliszu, dalej pokazana jest organizacja i bogata działalność towarzystwa (komisje i pracownie, czasopisma naukowe, zasoby biblioteki, działalność biura itp.), znajduje się w niej też spis członków towarzystwa, wydane w ciągu trzydziestu lat edycje książek, kalendarium działalności oraz bibliografia, czyli co pisano o stowarzyszeniu.

Podsumowując to nowe wydawnictwo, trzeba zaznaczyć, że ukazuje ono całokształt trzech dekad pracy KTPN na rzecz Kalisza i ziemi kaliskiej i warto tu przytoczyć słowa prezesa KTPN „Wszystkie te sukcesy są rezultatem pracy wielu ludzi, działających społecznie zarówno przed laty jak i dzisiaj na rzecz kaliskiego środowiska naukowego w jego regionalnym rozumieniu”.

KTPN.jpeg

11 marca – trzecie spotkanie online promujące książkę Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu, wychodząc naprzeciw czytelnikom w trudnej sytuacji epidemiologicznej. Wywiad poprowadziła Monika Sobczak-Waliś rozmawiając z redaktorem najnowszych "Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk" nr 20, pt. „Listy jako dokument epoki” prof. Ewą Andrysiak. Pani redaktor uchyla rąbka tajemnicy, skąd wziął się pomysł podjęcia takiego tematu, a także z kim korespondowali słynni kaliszanie. Wywiad znajduje się na stronie Facebooka MBP i KTPN

Zeszyty 20.png

10 marca – w ramach spotkania Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej KTPN pod kierownictwem dr Iwony Barańskiej, które odbyło się online na platformie MS TEAMS, został wygłoszony przez Annę Tabakę wykład pt. „Sterowana promocja miasta. O politycznym rodowodzie „Ptolemeuszowej Kalisii”. Prelegentka w nowatorski sposób przedstawiła kulisy i następstwa jubileuszu XVIII wieków Kalisza z 1960 roku, analizując to wydarzenie. Wykład został udostępniony na stronie Pracowni i Facebooka KTPN.

Ania Tabaka.png

1 marca – z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci znanego archeologa, wybitnego badacza pradziejów terenów Wielkopolski Południowej oraz od 1994 r. członka Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk - doktora Grzegorza Teske. Pozostanie on w naszej serdecznej pamięci.

14 lutego – ukazała się w mediach wiadomość, że zmarł dr Karol Pawlak, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, były prezes kaliskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz były radny i wykładowca COSSW w Kaliszu. Pan doktor od 1996 r. był również członkiem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Pozostanie w naszej pamięci.

G. Teske.jpg
72cfe-Dobre-4.jpg

14 lutego – dr. Makary Górzyński (członek Zarządu Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk) miał wykład popularno-naukowy (zapisany online), który wygłosił w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na spotkaniu z cyklu „Fotoplastikon - Kalisz na fotografiach XIX i XX wieku”, zatytułowany „Biografia architekta na pograniczu pustki: Józefa Chrzanowskiego życie i śmierć w Kaliszu”.

Bez tytułu.png

Fot. Strona Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu - Facebook

9 lutego – ukazała się wiadomość, że w nowym wykazie czasopism punktowanych, sporządzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznano 20 punktów wydawnictwu Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk pt. "Polonia Maior Orientalis. Studia z dziejów Wielkopolski Wschodniej" pod redakcjom prof. Piotra Gołdyna.

148993941_117768923588270_6557327845166102527_n.jpg

Fot. Strona Polonia Maior Orientalis - Facebook

1 lutego – przyjęliśmy ze smutkiem wiadomość, że zmarł dr Zbyszko Szmaj – naukowiec, wykładowca Akademii Kaliskiej oraz od 2016 r. członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Pan Doktor był oddany pracy i studentom, za swój trud i zaangażowanie otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Pozostanie na zawsze w naszej serdecznej pamięci.

2352332_253637565_564357465-796x580.jpg

Koniec stycznia - ukazały się „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” tom 20, zatytułowane „Listy jako dokument epoki” pod redakcją prof. Ewy Andrysiak. W czasopiśmie zajęto się problematyką korespondencji, czyli jednym, kilkoma lub kolekcją listów pochodzących z różnych okresów i dotyczących różnych zagadnień. W artykułach znalazła się korespondencja: Adama Chodyńskiego, Alfreda Łubieńskiego, Alfonsa Parczewskiego i Aleksandry Bochdan, Zofii Kęczkowskiej i Władysława Orkana, ks. Józefa Bronisława Szafnickiego, Mieczysława Naramowskiego, Józefa Hallera i Karola Sługockiego, Zofii Hieropolitańskiej i Feliksa Kopera, Kazimierza i Marii Wiłkomirskich, Edwarda Polanowskiego, Andrzeja Znamirowskiego, a także zbiory epistolograficzne dotyczące terenów Wielkopolski południowo-wschodniej. Zeszyty posiadają również recenzje, wspomnienie o zmarłym dr. Stanisławie Rusaku i rubryki „Z życia towarzystwa”, z których można dowiedzieć się m.in. o ważnych wydarzeniach i wydawnictwach KTPN.

Zeszyty 20.jpeg

ROK 2020

31 grudnia – wyszły z druku trzy kolejne książki w ramach współpracy wydawniczej Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
i Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Jest to „Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2020”, tom 9, pod red. Jarosława Wołejszo, Anety Pisarskiej i Zuzanny Przyłuskiej, „Edukacja młodzieży na rzecz bezpieczeństwa” autorstwa dr. Wiesława Jaszczura oraz „Studia Kaliskie. Studia Calisiensia”, tom 8, których redaktorem jest prof. Jan Frąszczak. Warto podkreślić, że wydawnictwa te wzbogacają dorobek uczelni i jej pracowników poprzez kolejne znaczące edycje publikacji naukowych.

Prakseologia 9.jpeg
edukacja młodzieży na rzecz bezpieczeństwa.jpeg
studia 8.jpeg

29 grudnia – ukazały się dwie książki wydane przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Akademię Kaliską. Pierwsza to „Profilaktyka chorób jamy ustnej” autorstwa profesorów Leszka Myśliwca, Katarzyny Sygit i Mariana Sygita, która mówi o zapobieganiu zagrożeniom chorobowym poprzez stosowanie profilaktyki, jako głównego filaru promocji zdrowia. Druga zaś publikacja zatytułowana „Wpływ żywienia niemowląt na występowanie niedokrwistości z niedoboru żelaza. Mechanizmy utrzymujące homeostazę żelaza w organizmie człowieka” została napisana przez Klaudię Cugini, prof. Hannę Krauss oraz prof. Paulinę Wojtyłę-Buciorę. W książce tej autorki zajęły się żelazem, jako pierwiastkiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Obie te pozycje wydawnicze dotyczą problematyki medycznej i na pewno zainteresują nie tylko lekarzy oraz studentów uczących się na tym kierunku, ale również wiele osób dbających o swoje zdrowie.

Profilaktyka.jpeg
Wpływ żywienia.jpeg

29 grudnia – swój debiut miał siódmy tom „Polonii Maior Orientalis : studia z dziejów Wielkopolski Wschodniej” pod redakcją prof. Piotra Gołdyna. Czasopismo to wydawane przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zawiera artykuły dotyczące Kalisza i okolic, stanowiąc ciekawe źródło historii regionalnej.

134399635_104860934879069_6848393862751385522_n.jpg

23 grudnia – wyszła z druku książka pt. „Szkoła kaliska i jej budynek”, której redakcją zajęli się Bogumiła Celer, Joanna Montelatic i Krzysztof Walczak. Publikacja to pokłosie konferencji (24 października 2019 r.) związanej z obchodami jubileuszu 200. rocznicy wzniesienia gmachu I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu. Znajduje się w niej dziesięć artykułów związanych z historią szkoły autorstwa prof. Krzysztofa Walczaka, dr Iwony Barańskiej, Marcina Mikołajczyka, Macieja Błachowicza, prof. Ewy Andrysiak, Jadwigi Miluśkiej, dr Elżbiety Steczek Czeniawskiej, dr Bogumiły Celer, dr Joanny Montelatic oraz dyrektor
I LO Urszuli Janczar. Publikacja ta przynosi cenne informacje na temat najstarszej, 750-letniej kaliskiej placówki oświatowej, przybliża sylwetki wybitnych absolwentów tej szkoły i stanowi ciekawe źródło do poszerzenia wiedzy na temat historii grodu nad Prosną.

Szkoła kaliska.jpeg

23 grudnia – ukazały się dwa tomy książki zatytułowanej „Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu”.Tom 7 „Etyka w zarządzaniu” opracowali i redakcję naukową wykonali: Witold Kieżun, Jarosław Wołejszo i Aneta Pisarska, natomiast w tomie 8 pt. „Etyczność w dowodzeniu” opracowaniem i redakcją naukową zajęli się Witold Kieżun, Jarosław Wołejszo i Katarzyna Mikurenda. Wydawnictwo wyszło we współpracy Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

Peakseologia 7.jpeg
Prakseologia 8.jpeg

17 grudnia – zmarł Tadeusz Krokos, wieloletni członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i były prezes kaliskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Jego szczególną zasługą, prócz działań na niwie oświatowej i artystycznej, była kontynuacja edycji „Rocznika Kaliskiego”, wydawnictwa przez wiele lat prowadzonego przez PTH i stanowiącego ważne źródło wiedzy o Kaliszu i ziemi kaliskiej. Będziemy dobrze wspominać żywą współpracę, z inicjatywy Tadeusza Krokosa, pomiędzy PTH, a Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk, czego dowodem były liczne wspólne sesje i konferencje popularnonaukowe oraz pozostałe po nich publikacje. Kalisz stracił ważną postać, przez lata ożywiającą życie kulturalne, naukowe i artystyczne miasta.

T. Krokos.jpg

Fot. Strona PTH Oddział w Kaliszu (domena publiczna) -https://www.facebook.com/.../a.1466905568.../222700805898791

11 grudnia – wyszła z druku książka pt. „Ośrodki decyzyjne w organizacjach zhierarchizowanych” dr. inż. Sławomira Wronki, poświęcona problematyce struktur organizacyjnych dowództw, stanowisk dowodzenia jako ośrodków decyzyjnych oraz ochrony i obrony tych sztabów. Jest to 245. wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i kolejna edycja, ukazująca się we współpracy z Akademią Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

Ośrodki decyzyjne.jpeg

11 grudnia – ukazała się książka pt. „Bezpieczeństwo inwestycyjne na rynku kapitałowym jako determinanta kondycji gospodarczo-obronnej kraju” autorstwa dr Zuzanny Przyłuskiej. Publikacja poświęcona jest rozważaniom nad bezpieczeństwem funkcjonowania systemu finansowego. Wydawnictwo wyszło we współpracy Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Akademii Kaliskiej im. Prezydenta  Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

Bezpieczeństwo inwestycyjne.jpeg

10 grudnia – odbyło się kolejne spotkanie online Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej z przewodniczącą dr Iwoną Barańską.

7 listopada – zmarł Stanisław Rusak, dr nauk humanistycznych w zakresie historii, były  pracownik oświaty w tym Kuratorium Oświaty w Kaliszu oraz członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1990) i przez wiele lat członkiem Zarządu KTPN. Pozostanie w naszej serdecznej pamięci.

Rusak Stanisław 2.png

Fot. Zbiory KTPN

4 listopada – wyszła z druku książka pt. „Wojna. Siły Zbrojne. Państwo. Rozważania polemologiczne”, praca zbiorowa pod red. Andrzeja Polaka. Publikacja poświęcona jest strategiom sztuki wojennej, zagrożeniom i obronności państwa, czyli nauce o wojnie i konfliktach zbrojnych. Edycja ta wydana została w ramach współpracy Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z Akademią Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

Polak.jpeg

Listopad – dr Mariusz Kulik (członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk), uzyskał stopień doktora habilitowanego, przewód habilitacyjny prócz dorobku naukowego, oparty został na monografii pt. „Armia rosyjska w Królestwie Polskim w latach 1815-1856”, wydanej przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.

Kulik.jpg

28 października – ogłoszono wyniki Inauguracji Roku Kulturalnego 2020/2021, ponieważ z powodu pandemii nie odbyły się uroczystości. Prezydent Miasta Kalisza, we współpracy z Kapitułą przyznał nagrody m.in. naszym członkom Kaliskiego Towarzystw Przyjaciół Nauk: dr. Makaremu Górzyńskiemu za działalność literacką, mgr Annie Tabace za popularyzację i ochronę dziedzictwa kulturowego oraz mgr Monice Sobczak-Waliś, którą wyróżniono w dziedzinie bibliotekarstwa.

nagrodzeni 2020.png

17 października – odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 200-lecia Towarzystwa Naukowego Płockiego, na które przybył zaproszony przez TNP prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Krzysztof Walczak. Złożył on w imieniu zaprzyjaźnionego kaliskiego stowarzyszenia życzenia i gratulacje na ręce prezesa prof. Zbigniewa Kruszyńskiego. Inauguracja obchodów jubileuszu miała miejsce w L.O. im. Marszałka Stanisława Małachowskiego, gdzie w 1820 roku, wtedy w Szkole Wojewódzkiej, rektor Kajetan Morykoni założył TNP. Punktem programu było także otwarcie ekspozycji  pt. „Dwieście artefaktów na dwusetlecie Towarzystwa Naukowego Płockiego”, czyli możliwość obejrzenia skarbów z papieru, pergaminu i skóry w postaci cennych woluminów od IX do końca XVIII wieku ze zbiorów Towarzystwa w Muzeum Mazowieckim w Płocku.

Płock.jpg

7 października – odbyło się posiedzenie Zarządu KTPN, na którym ukonstytuowano władze towarzystwa i w skład jej wchodzą:

Prezes prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Walczak ; Wiceprezesi: prof. nadz. dr hab. Ewa Andrysiak, prof. dr Jan Frąszczak, dr Elżbieta Steczek Czerniawska ; Sekretarz Generalny: dr Iwona Barańska ; Skarbnik: dr Bogumiła Celer ; Członkowie Zarządu: dr Makary Górzyński, dr Krzysztof Jędrzejak, mgr Kazimierz Matusiak, dr Anna Matuszewska, mgr Ewa Obała, dr Izabela Rącka, dr Agnieszka Szczepaniak, mgr Kazimierz Wojciechowski, mgr Leszek Ziąbka. Skład Komisji Rewizyjnej: Przewodniczący dr Sławomir Przygodzki ; Członkowie Komisji Rewizyjnej: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Młodak, mgr Marcin Mikołajczyk, zastępcy Członków Komisji Rewizyjnej: mgr Jerzy Gnerowicz, dr Wiesław Jaszczur. Skład Sądu Koleżeńskiego: Przewodnicząca dr Maria Kaczmarkiewicz ; Członkowie Sądu Koleżeńskiego: dr Paweł Kamiński, mgr Anna Tabaka ; zastępcy Członków Sądu Koleżeńskiego: prof. nadzw. dr hab. Michał Jarnecki, mgr Małgorzata Kołodziej.

22 września – odbyło się spotkanie Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej z przewodniczącą dr Iwoną Barańską, które w związku z sytuacją epidemiczną miało formę online na platformie MS Teams. Tematem wiodącym były prace nad „Słownikiem architektów, budowniczych i planistów Kalisza”. Koordynowanie prac nad tym projektem powierzono dr. Makaremu Górzyńskiemu.

Słownik AB.png

19 września – w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu miało miejsce XXXII Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zgromadzeni członkowie dokonali oceny działalności stowarzyszenia, a także dokonali wyboru władz na kadencję 2020-2024. Prezesem po raz kolejny został prof. dr hab. Krzysztof Walczak (prof. Akademii Kaliskiej i członek Rady Towarzystw Naukowych Polskiej Akademii Nauk).

walne - kronika.png

5 września – odbyło się Święto Ulicy Niecałej, trochę skromniejsze w tym roku ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, ale bardzo udane. Wśród muzyki i wielu wystawców nie zabrakło Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które przedstawiło swoją ofertę wydawniczą na tzw. Kiermaszu Książki Kaliskiej.

5f537f255b99b_o.jpg

2 sierpnia - odbyła się "Niedziela u Niechciców", organizatorem było Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, a wydarzenie miało miejsce w dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. W programie m.in. były występy, muzyka, warsztaty oraz stoiska z rękodziełem, smakołykami i książkami. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk skorzystało z zaproszenia i przedstawiło swoją ofertę wydawniczą, w tym wiele nowości.

IMG_20200802_153544.jpg

Fot. Zbiory prywatne Ewy Obały

Sierpień - prof. Bogumiła Staniów (pracownik Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa i prodziekan ds. nauki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, a od 2016 członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk) otrzymała tytuł profesora tytularnego – nadawany przez prezydenta RP.

Fot. E. Obała

BS.jpg

Fot. Ze zbiorów prywatnych prof. Bogumiły Staniów

29 lipca – wydana została książka „Edukacja w bezpieczeństwie i obronności” pod redakcją dr. hab. inż. Waldemara Scheffsa, dr. Wiesława Jaszczura i dr. Pawła Kamińskiego. Zamieszczone w niej artykuły poświęcone są wyzwaniom i zagrożeniom edukacji młodzieży w XXI wieku, edukacyjnym aspektom w obronności oraz edukacji w ruchu drogowym (warsztaty). Jest to dwieście trzydzieste drugie wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i kolejna publikacja wydana w ramach współpracy Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

Edukacja w bezpieczeństwie i obronności.jpg

Koniec lipca - ukazała się nowa publikacja Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk „Życie artystyczne ośrodków prowincjonalnych na ziemiach polskich i w Europie Środkowej w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku” pod redakcją dr Iwony Barańskiej. Zawiera ona 19 tekstów poświęconych różnym aspektom życia artystycznego, zarówno plastycznego jak i teatralnego, muzycznego i literackiego, w ośrodkach prowincjonalnych na ziemiach polskich i Europy Środkowej. Wśród autorów znaleźli się przedstawiciele wielu ośrodków naukowych zarówno z kraju, jak i zagranicy. Na uwagę zasługuje szeroki udział kaliskiego środowiska naukowego, prezentujący różne aspekty życia artystycznego Kalisza. Dzięki szerokiej perspektywie badaczy, ukazujących różnorodne elementy życia artystycznego możemy zauważyć, jak zdecydowanie ożywiło się życie artystyczne na przełomie XIX i XX wieku w mniejszych ośrodkach i jak istotną odegrało rolę w ich rozwoju.

 

Książka została wydana w formie e-booku, w otwartym dostępie i dostępna jest na stronie KTPN pod linkiem: https://ktpnkalisz.wixsite.com/wydawnictwo/e-booki-otwarty-dost%C4%99p?fbclid=IwAR0ewmb9znEFYVibb-JxX0hTG6bmzepNfylMbP8CHg1RzViO_C5Nin1BQRA

 

Warto także zaznaczyć, że dwieście czternaste wydawnictwo KTPN recenzowane było przez: prof. dr. hab. Waldemara Józefa Delugę, prof. UAM dr. hab. Krzysztofa Rottermunda i prof. PWSZ dr. hab. Krzysztofa Walczaka. Projekt okładki i redakcje techniczną wykonała dr Bogumiła Celer, a ilustracje przygotował Jerzy Wasilkowski.

Barańskiej.png

3 lipca – prasy drukarskie opuściła książka pt. „Historia chodu sportowego w Polsce w latach 1981-1984 = Race walking in Poland in the years 1981-1984”, autorstwa Jarosława Kisiela, Krzysztofa Kisiela i Włodzimierza Szymańskiego, stanowiąca VI tom serii „Świat chodu sportowego”. Autorzy podjęli się takiego opracowania, by uzupełnić wiedzę o rozgrywanych w Polsce zawodach lekkoatletycznych przy udziale polskich chodziarzy w imprezach międzynarodowych w podanych w tytule ramach czasowych. Publikacja ta, wydana przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, jest dwieście trzydziestą szóstą edycją oficyny wydawniczej tego stowarzyszenia naukowego.

H. chodu sportowego.jpeg

3 lipca – ukazała się książka dr. Pawła Kamińskiego pt. „Metodyka przygotowania planu ochrony infrastruktury krytycznej”. Publikacja ta uświadamia czytelnika, jakie w dobie zagrożeń powinny być podjęte działania, zapewniające bezpieczeństwo i ochronę nad obywatelem oraz zasobami narodowymi. Książka wydana przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu stanowi 233. wydawnictwo naszego towarzystwa naukowego.

Metodyka.jpeg

17 czerwca - wyszła z druku książka pt. „Statystyka w pracach badawczych : roztropność, narzędzia, etyka” autorstwa Andrzeja Młodaka – profesora nauk ekonomicznych, matematyka, statystyka, wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, członka Polskiego Towarzystwa Statystycznego i Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Publikacja ta zawiera obszerne wiadomości na temat statystyki powszechnie obecnej w naszym życiu i dotyczącej prawie każdej dziedziny. Jest ona kolejnym wydawnictwem KTPN wydanym wspólnie z PWSZ w Kaliszu.

Statystyka, prof. Młodak.jpeg

4 czerwca - w Święto Towarzyszy Czarnej Sztuki pozdrawiając wszystkich pracowników poligrafii, a szczególnie drukarzy współpracujących z Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk. Dziękujemy m.in. za pachnącą jeszcze farbą drukarską książkę pt. "Tactics and movement control in football",  stanowiącą 231. wydawnictwo przygotowane przez KTPN we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Autorami tej anglojęzycznej publikacji, poświęconej taktykom futbolu są Viktor Kostiukevych, Anatol Skrypko, Jevgenij Vrublevskiy oraz Łukasz Lamcha.

tactics.jpeg

18 maja – wyszła kolejna publikacja wydawnictwa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Jest to publikacja pt. "Proces szkolenia obronnego" autorstwa prof. dr. hab. inż. Jarosława Wołejszy - pułkownika rezerwy, wykładowcy, naukowca kierującego Katedrą Zarządzaniai Dowodzenia Wydziału Nauk Społecznych PWSZ.

proces szkolenia obronnego.jpeg

6 maja - ukazały się kolejne książki, które Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk wydało we współpracy z  Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Jest to „Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu” część 1 pt. Racjonalność w dowodzeniu” pod red. Witolda Kieżuna i Jarosława Wołejszo oraz część 2 „Racjonalność w zarządzaniu” pod red. Witolda Kieżuna, Jarosława Wołejszo i Anetą Pisarską.

prakseologia 1.jpeg
prakseologia2.jpeg

Maj – Agata Walczak-Niewiadomska (bibliolog, wykładowca w Katedrze Informatologii Uniwersytetu Łódzkiego i od 2001 r. członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk), uzyskała stopnień doktora habilitowanego w zakresie nauk o mediach i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dysertacja zatytułowana była „Wczesna alfabetyzacja i jej miejsce w działalności bibliotek publicznych”.

Walczak-Niewiadomska_2017.JPG

1 maja - miała miejsce kolejna odsłona online nowej książki Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Dzięki Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu oraz prowadzącej wywiad Monice Sobczak-Waliś (członek KTPN), mieliśmy przyjemność obejrzeć i wysłuchać rozmowy z prof. Krzysztofem Walczakiem - prezesem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i autorem publikacji pt. "Paweł Nikołajewicz Rybnikow (1867-1885). Etnograf, wicegubernator kaliski". Przypadająca na czas pandemii promocja 18 tomu serii "Kaliszanie", w wersji online, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

Rybnikow.png

27 kwietnia - wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk podjęło współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu w zakresie publikacji monografii naukowych, stanowiących dorobek uczelni oraz jej pracowników. W jej ramach jako pierwsza ukazała się książka pt. "Przemiany w poglądach na rzecz pamięci narodowej, patriotyzmu i szacunku do osiągnięć minionych pokoleń" pod red. prof. Ireneusza T. Dziubka, podejmująca problematykę pamięci narodowej, której efektem było włączenie się uczelni do działań rocznicowych odzyskania przez Polskę niepodległości (2018). Książka ta stanowi dwieście dwudzieste szóste wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a warto przypomnieć, że uczelnia i KTPN już od kilku lat wydają wspólnie naukowy periodyk „Studia Kaliskie”, poświęcony problematyce zarządzania.

Dziubek.jpeg

17 kwietnia - dzięki Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu oraz prowadzącej spotkanie online Monice Sobczak-Waliś (członek KTPN), mieliśmy okazję obejrzeć i wysłuchać wywiadu z Ryszardem Bienieckim, autorem najnowszej książki "Calisia devastata Calisia restituta = Kalisz zburzony Kalisz odrodzony", wydanej przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. W czasie pandemii, to bardzo miły akcent propagowania kaliskiej książki, bowiem jest to w nowej formie promocja naszego wydawnictwa.

Bieniecki.png

6 kwietnia – z druku wyszedł kolejny, osiemnasty już tom serii „Kaliszanie” pt. „Paweł Nikołajewicz Rybnikow (1831-1885). Etnograf, wicegubernator kaliski”. Książka przedstawia wybitnego rosyjskiego etnografa, którego losy związały z Kaliszem na blisko dwadzieścia lat i który do dzisiaj spoczywa na cmentarzu prawosławnym przy Rogatce. Jej autor, prof. Krzysztof Walczak, tak przedstawia bohatera książki we wstępie:

„Paweł Nikołajewicz Rybnikow nie był tuzinkową postacią w panteonie ludzi ważnych dla miasta nad Prosną i jest stawiany – obok gubernatora Michała Piotrowicza Daragana – jako przykład niezwykłego zachowania się urzędników rosyjskich, skierowanych do „kraju przywiślańskiego” – jak coraz częściej nazywano Królestwo Polskie pod rządami carów. Obaj Rosjanie swoją pracą na rzecz nadprośniańskiego miasta, lecz nade wszystko swoim stosunkiem do Polaków, dobrze zapisali się w pamięci współczesnych, a ich sympatia do kraju, którym przyszło im zarządzać, spowodowała, iż ich potomkowie, wychowani w atmosferze szacunku dla polskości, nie stracili ze swoją „drugą ojczyzną” kontaktu po odzyskaniu przez Rzeczpospolitą niepodległości, zaś dla wielu z nich Polska stała się wręcz ojczyzną najważniejszą”.

Postać Pawła Rybnikowa jest elementem wielonarodowej i wielokulturowej społeczności Kalisza, tym istotniejszym, iż do dzisiaj trwała pozostaje legenda „dobrego gubernatora”, zachowanego w taki sposób w zbiorowej pamięci kaliszan.

Rybnikow..jpeg

30 marca – w trudnym czasie pandemii z druku wyszła książka pt. „Calisia devastata Calisia restituta = Kalisz zburzony Kalisz odrodzony” autorstwa Ryszarda Bienieckiego. Jej zawartość została scharakteryzowana w następujący sposób:

„Książka opowiada o mieście martwym i mieście, które się odradza, rozpoczyna na nowo życie jeszcze w czasie trwania wojny, lecz swoje odrodzenie zawdzięcza niepodległej Polsce. Jej najważniejszym walorem jest to, że operuje przystępnym, barwnym językiem, jest pełna anegdot i ciekawostek, a szeroki kontekst historyczny pozwala określić znaczenie i miejsce Kalisza w czasie wojny światowej na ziemiach polskich. Bogaty materiał ilustracyjny przedstawia katastrofę, życie codzienne w czasie okupacji i wielki etap odbudowy”.

Jej autor, Ryszard Bieniecki, jest twórcą koncepcji Skwerku Historycznego Rozmarek i programu obchodów setnej rocznicy „Kalisz –Feniks 1914-2014”, a także twórcą kilku książek i publikacji związanych z kaliskim okresem katastrofy 1914.

R. Bieniecki.jpeg

12 marca – ukazał się numer 19 „Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, pt. „Literatki, społeczniczki, regionalistki” pod red. dr Bogumiły Celer. Znajdujące się w periodyku artykuły podejmują tematykę kobiecą, stanowiąc pokłosie dwóch konferencji, zorganizowanych w związku ze 100-leciem uzyskania przez Polki praw głosowania w wyborach parlamentarnych. Pierwsza z konferencji, zorganizowana została w 2018 r. przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Archiwum Państwowe w Kaliszu p.n. „Kobiety w Niepodległej”, druga zaś odbyła się w 2019 w Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu z inicjatywy biblioteki i nosiła tytuł „(Nie)zwykłe kobiety. Zaskakujące Odważne Wybitne Intrygujące”. Autorami artykułów, recenzji, omówień, sprawozdań, wspomnień o zmarłych oraz materiałów związanych z życiem towarzystwa, zawartych w kolejnym tomie „Zeszytów” są: Ewa Andrysiak, Ryszard Bieniecki, Bogumiła Celer, Małgorzata Juda-Mieloch, Henryka Karolewska, Aneta Kolańczyk, Sylvia Liseling-Nilsson, Marcin Mikołajczyk, Jadwiga Miluśka-Stasiak, Joanna Montelatic, Ewa Obała, Grażyna Schlender, Monika Sobczak-Waliś, Elżbieta Steczek Czerniawska i Anna Tabaka.

zeszyty 19.jpeg

6 marca – w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu odbyła się konferencja medyczno-przyrodnicza pt. „Medyczny Asnyk”, którą zorganizowało I LO Adama Asnyka w Kaliszu, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz gospodarze, czyli kaliska Uczelnia.

Asnyk w PWSZ.png

Fot. Ewa Obała

20 lutego – z rąk wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka prof. Piotr Gołdyn (Członek Zarządu KTPN) otrzymał Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

P. Gołdyn.jpg

12 lutego – w siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk miało miejsce spotkanie naukowe pt. „Wojciech Gałczyński z Siąszyc. Ziemianin, powstaniec, społecznik”, które wygłosił Łukasz Trocha, student V roku historii na Uniwersytecie Wrocławskim, absolwent filologii polskiej, regionalista, archiwista, członek wspierający KTPN. Prelekcja poświęcona była życiu XIX-wiecznego właściciela dóbr Siąszyce, powstańca, społecznika, zięcia Juliusza Kossaka i przodka znamienitego rodu artystów - Wojciecha Gałczyńskiego i jego powiązaniom rodzinnym.

IMG_7935.JPG

Fot. Ewa Obała

Ł. Trocha.JPG

Fot. Ewa Obała

W styczniu – ukazał się kolejny, siódmy tom czasopisma „Studia Kaliskie : Studia Calisiensia” pod redakcją prof. PWSZ dr. Jana Frąszczaka. Czasopismo, stanowiące wspólną edycję Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ma charakter interdyscyplinarny, a publikacje w nim zawarte poruszają zagadnienia takie jak: prawo, opieka zdrowotna, służby medyczne, wypalenie zawodowe, sprawy gospodarcze, zarządzanie urzędami, kobiety w policji, projekty operacyjne itp. Autorami w większości są reprezentanci Uczelni, a uzupełnieniem merytorycznym tego periodyku są sprawozdania z dużych międzynarodowych konferencji i ćwiczeń obronnych, które odbyły się w ramach PWSZ w Kaliszu i przy jej współpracy.

Studia 7.jpeg

26 stycznia – w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu w ramach „Fotoplastikonu”, można było wysłuchać wykładu dr. Makarego Górzyńskiego (członka KTPN) nt. „Kaliskie fantasmagorie XIX-XX wieku, czyli opowieść o zapomnianych wizjach przyszłości miasta”, na który przybyło około 130 słuchaczy.

4-6-1024x682.jpg

5 stycznia – w kaliskim ratuszu odbyło się spotkanie podsumowujące „Rok Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu”. Podziękowano na nim za wszystkie przedsięwzięcia zorganizowane w naszym mieście zaangażowanym w obchody stowarzyszeniom, wśród nich znalazło się Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

8.jpg

ROK 2019

27 grudnia – w Malarni Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu z oknami z widokiem na park, odbyła się promocja książki dr. Makarego Górzyńskiego pt. „Dziewiętnastowieczny Park Miejski w Kaliszu. Ogród cywilizacji”. Autor odsłonił kulisy powstania publikacji, kwestii edytorskich oraz przedstawił dawny park jako żywy, zadbany ogród, w którym mieszkańcy wypoczywali, spacerowali, spotykali się oraz brali udział w organizowanych tam imprezach. Wspomniał również o rzeźbach, Domku Szwajcarskim i innych znajdujących się tam budowlach, zachęcając i odsyłając słuchaczy do treści książki.
Książka przedstawia kaliski park nie tylko jako przykład założeń ogrodów miejskich oraz sztuki ogrodniczej, lecz także jako element życia codziennego mieszkańców Kalisza, obecny w ówczesnej codzienności miasta i dzisiejszych wspomnieniach.
W opowieści o powstaniu tej książki nie zabrakło podziękowań wobec osób i instytucji, które przyczyniły się do edycji, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictwa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które w ostatnich dniach, poprzez wpisanie na listę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uznane zostało za wydawnictwo naukowe, którego książki posiadają wysoką wartość merytoryczną i edytorską.
Na promocję przybyło wielu zainteresowanych tematem słuchaczy, którzy mieli także okazję nabyć książkę i otrzymać autograf autora wraz z dedykacją. 

IMG_7570.JPG

Fot. Ewa Obała

IMG_7576.JPG

Fot. Ewa Obała

20 grudnia – wyszło z druku kolejne wydawnictwo KTPN pt. „Polonia Maior Orientalis : studia z dziejów Wielkopolski Wschodniej” tom VI, pod red. Piotra Gołdyna. Zawiera ono artykuły dotyczące Kalisza i okolic.

Polonia.jpeg

20 grudnia – otrzymaliśmy informację, iż pośród 713 polskich i zagranicznych wydawnictw naukowych, zamieszczonych na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, znalazło się wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Wydawnictwo nasze, działające od 1988 r., posiada w swoim dorobku ponad 220 tytułów edycji, w tym wydania tak istotne jak słowniki i bibliografie, monografie naukowe, podręczniki akademickie, albumy. Pośród monografii wymienić należy m.in. książki habilitacyjne oraz publikacje stanowiące drukowane wersje rozpraw doktorskich, a także edycje nagrodzone w rozmaitych rankingach.
Wpisanie wydawnictwa naszego towarzystwa naukowego na listę MNiSW otwiera przed kaliskim środowiskiem naukowym nowe możliwości publikacji najcenniejszych prac, stanowiących dorobek pracowników naszych uczelni oraz działaczy towarzystw naukowych. Wszystkie prace podlegają recenzjom i ukazują się w interesującej szacie graficznej i edytorskiej, zaś książka opublikowana w naszym wydawnictwie uzyskuje poziom 80 punktów w procesach ewaluacyjnych wyższych uczelni.

Wydawnictwa KTPN.JPG

Fot. Ewa Obała

6 grudnia – wyszła z druku książka dr Makarego Górzyńskiego pt. „Dziewiętnastowieczny Park Miejski w Kaliszu. Ogród cywilizacji”, która mówi o kaliskim ogrodzie miejskim i zieleni publicznej na przełomie XIX i XX w. Publikacja przedstawia park jako przestrzeń łączącą szeroką gamę narracji i praktyk kulturowych, tożsamości społecznych, klasowych i politycznych, funkcjonując jako ogród rozrywkowy i wypoczynkowy mieszkańców miasta, przyciągając ich swoim pięknem. Monografia jest efektem poszukiwań badawczych młodego autora i stanowi całościowe opracowanie dziejów kaliskiego parku w kontekście licznych ról, jakie przez ponad dwa stulecia obszar ten wypełniał.

Park - Makary.jpg

4 grudnia – rozprawę doktorską obronił mgr Makary Górzyński członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, zatytułowaną „Miasto, społeczeństwo, przyszłość. Architektura i przestrzenie nowoczesności Kalisza przełomu XIX i XX wieku”. Dysertacja doktorska napisana została pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Arciszewskiej w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach studium doktoranckiego Wydziału Historycznego UW. Recenzentami pracy byli profesorowie Rafał Makała i Jerzy Kos. Doktorowi Makaremu Górzyńskiemu serdecznie gratulujemy wzorowej obrony, życząc dalszych sukcesów na niwie naukowej.

IMG_7367.JPG

Fot. ze zbiorów prywatnych Makarego Górzyńskiego

IMG_7355.JPG

Fot. ze zbiorów prywatnych Makarego Górzyńskiego

26 listopada – w auli II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu, miała miejsce promocja książki z serii „Kaliszanie” pt. „Tadeusz Kulisiewicz (1899-1988). Rysownik, grafik, kaliszanin” autorstwa Anny Tabaki. Spotkanie poprzedziło odsłonięcie tablicy pamiątkowej, poświęconej Tadeuszowi Kulisiewiczowi, wybitnemu absolwentowi szkoły, a tuż po tym twórczyni publikacji i znawczyni życia i twórczości bohatera, przedstawiła go przybliżając wątki związane z uczniowską młodością, jak również najciekawszymi tematami z życia artysty. Po wystąpieniu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na ekslibris upamiętniający mistrza rysunku i grafiki oraz otwarcie wystawy okolicznościowej. Uczestnicy spotkania mogli także otrzymać wpis od autorki tego niezwykłego tomiku, dzięki któremu Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zapisało się po raz kolejny w obchody Roku Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu.

1.JPG

Fot. Ewa Obała

7.JPG

Fot. Ewa Obała

20 listopada – w Warszawie zmarł doc. dr inż. Wiesław Depczyński – kaliszanin, wykładowca Politechniki Warszawskiej, współzałożyciel Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Klubu Kaliszan w Warszawie oraz wieloletni wiceprezes KK. Pochowany został 26 listopada na warszawskich Powązkach. Zachowamy Profesora w serdecznej pamięci.

p. Depczyński.JPG

Fot. Ewa Obała

9 listopada – w sali Domu Katolickiego w Ostrowie Wlkp., tuż przed 101-rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości odbyła się promocja książki „Powstańczy Ostrów w powstańczej Wielkopolsce 1918-1919” autorstwa prof. Jerzego Pietrzaka (historyka, emerytowanego profesora zwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz członka Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk). Publikacja przedstawia historię powstania wielkopolskiego w Ostrowie Wlkp. i okolicy na tle wydarzeń powstańczych w Wielkopolsce i sytuacji w Kaliszu, będącego już w granicach odrodzonego państwa polskiego. Wydawcą jej jest Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wlkp. z dyrektorem Włodzimierzem Grabowskim na czele, który bardzo wspierał powstanie książki. Na promocję przybyły tłumy osób zainteresowanych historią miasta i regionu oraz władze miasta, powiatu, województwa, posłowie, przedstawiciele kościoła i różnych organizacji, a także mieszkańcy Ostrowa Wlkp.

Ostrów.png

1 listopada – PAMIĘTAMY O CZŁONKACH KALISKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK KTÓRZY ODESZLI, O TYCH NA ZDJĘCIACH I WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!!!

pamiętamy.png

28 października – wyszedł z druku 17 tomik serii „Kaliszanie”, zatytułowany „Tadeusz Kulisiewicz (1899-1988). Rysownik, grafik, kaliszanin” autorstwa Anny Tabaki – historyka sztuki, regionalistki, popularyzatorki wiedzy na temat historii, zabytków oraz tradycji Kalisza i regionu, pracującej w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej. Autorka w znakomity sposób opisała życie, pracę i twórczość wybitnego grafika, znanego w kraju i na świecie, przybliżając przy tym czytelnikowi obraz czasów w jakich żył, tworzył, podróżował, zdobywał nagrody i uznanie. Publikacja ta powstała z okazji 120-rocznicy urodzin kaliskiego artysty wpisując się w obchody Roku Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu.

Kulisiewicz - Kaliszanie.jpg

24 października – z okazji 200-rocznicy wzniesienia gmachu I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu miała miejsce konferencja naukowa pt. „Szkoła kaliska i jej budynek”. Organizatorami jej byli: I LO w Kaliszu, WP-A UAM w Kaliszu, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego
i Miasto Kalisz. Wśród prelegentów znaleźli się: prof. Ewa Andrysiak, dr Bogumiła Celer, dr Iwona Barańska, Maciej Błachowicz, prof. Piotr Gołdyn, Urszula Janczar, Jadwiga Miluśka-Stasiak, dr Joanna Montelatic, Monika Sobczak-Waliś, dr Elżbieta Steczek-Czerniawska i prof. Krzysztof Walczak.

I LO - Asnyk.png

Fot. Ewa Obała

23 października – w gmachu teatru kaliskiego, odbyła się Inauguracja Roku Kulturalnego 2018/2019. Nagrody, wyróżnienia i podziękowania za działalność na rzecz kultury z rąk prezydenta Krystiana Kinastowskiego odebrali przedstawiciele środowisk twórczych i mecenasi kultury. Wśród laureatów znaleźli się m.in. członkinie i prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk: mgr Aneta Kolańczyk - za działalność literacką i wydawniczą oraz dr Samanta Kowalska i prof. Krzysztof Walczak - za popularyzację
i ochronę dziedzictwa kulturowego. 

inauguracja 2019.png

19 października – Główny Rynek stał się miejscem otwarcia wystawy zorganizowanej przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki pt. "Infrastruktura Niepodległości: międzywojenny powiat kaliski", zaplanowanej w ramach programu „Niepodległa”. Partnerami tego wydarzenia byli: Miasto Kalisz i Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, a koordynatorem regionalnym przedsięwzięcia Mateusz Rabiega (członek KTPN), który pracował wraz z Joanną Bruś, Makarym Górzyńskim, Anną Tabaką i Maciejem Błachowiczem.

Wystawa, Rabiega - 19.X.png

Fot. Joanna Bruś

18-19 października – w salach Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Kontakty artystyczne między blokami politycznymi po drugiej wojnie światowej w Europie Środkowej: sztuki wizualne, władza, propaganda kulturowa” ; „ Artistic contacts between political blocs after World War II in Central Europe: visual arts, power, cultural propaganda”. Jej organizatorami byli: WP-A UAM Kalisz, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, zaś patronatem honorowym objęta została przez Prezydenta Miasta Kalisza i Fundację Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza w Warszawie. Komitet organizacyjny utworzyła Pracownia Historii Sztuki i Kultury Artystycznej KTPN z przewodniczącą dr Iwoną Barańską, a w skład rady programowej konferencji weszli: kierownicy programowi – mgr Anna Tabaka, mgr Makary Górzyński, sekretarz – mgr Sylwia Pierucka, członkowie – Joanna Bruś i Maciej Błachowicz. W konferencji uczestniczyło około 90 osób, w tym 11 prelegentów z Polski (z Gdańska, Kalisza, Lublina, Szczecina, Warszawy, Wrocławia) i 12 z zagranicy (Anglii, Austrii, Chorwacji, Czech, Rosji, Szwecji, Rumunii, Węgier, Włoch). To Międzynarodowe spotkanie naukowe połączono z otwarciem wystawy prac ogólnopolskiego konkursu „Grafik 2019 Nagrody Fundacji im. Tadeusza Kulisiewicza”, a całość wpisała się w obchody Roku Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu.

Konferencja - Barańska.png

Fot. Ewa Obała

17-18 października – W Collegium Novum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu miała miejsce Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Nieruchomość w przestrzeni 5”. Organizatorami jej byli: Wydział Nauk Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Ośrodek Badań Regionalnych PWSZ, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Wielkopolski Południowej w Kaliszu, a w komitecie organizacyjnym m.in. działała sekretarz - dr Izabela Rącka (członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk). W ciągu dwudniowych obrad poruszane były m.in. tematy dotyczące problemów szacowania nieruchomości, analizy rynku, świata nauki oraz praktyki gospodarczej i publicznej. Ważnym punktem spotkania były również warsztaty z wyceny nieruchomości. Wśród prelegentów znaleźli się znani w całej Polsce naukowcy i rzeczoznawcy majątkowi. Konferencja wpisała się w obchody jubileuszu 20-lecia PWSZ w Kaliszu.

Rącka - 17-18.X.png

Fot. Ewa Obała

14 października – w Sali Zamkowej Urzędu Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej dr Jarosław Durka otrzymał odznaczenie Komisji Edukacji Narodowej, które wręczył mu prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Krzysztof Walczak. Serdecznie gratulujemy!

Durka.jpg

14 październik – z głębokim żalem informujemy, że odeszła od nas mgr Małgorzata Paszyn, architekt-twórca, autorka dziesiątków projektów na terenie Kalisza i całej Polski. Członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów oraz wielu innych organizacji. Pozostanie w naszej pamięci.

18057189_701717836687576_1036510563449762694_n.jpg

11 października – podczas „Nocy Bibliotek” w Bibliotece Uczelnianej PWSZ m.in. miało miejsce spotkanie z członkiem honorowym Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz przyjacielem Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu prof. Hanną Tadeusiewicz. Pani profesor wygłosiła wykład pt. „Świat książki w świetle Dzienników Marii Dąbrowskiej”, a tuż po nim złożono prelegentce życzenia z okazji rocznicy urodzin i lat pracy naukowej ofiarowując przy tym specjalnie wydany na tę okazję druk bibliofilski. Wydawnictwo to pt. „Książka i ludzie książki w Dziennikach Marii Dąbrowskiej” zadedykowane zostało autorce tekstu wygłoszonego w 1989 r. podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Kaliszu w setną rocznicę urodzin Dąbrowskiej, a opublikowanego w „Księdze Kaliskiej” (1996). Jest to 34. wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu i 221. edycja Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Noc Bibliotek.png

Fot. Ewa Obała

11 października – z okazji Dnia Edukacji Narodowej na uroczystym posiedzeniu Senatu UŁ, wręczono medale swoim pracownikom za długoletnią służbę. Serdecznie gratulujemy prof. Ewie Andrysiak (wiceprezes KTPN), która otrzymała Medal Złoty oraz dr Agacie Walczak-Niewiadomskiej (członek rzeczywisty KTPN), której wręczono Medal Brązowy. Ponadto gratulujemy wszystkim innym nagrodzonym, często współpracującym z naszym towarzystwem.

Andrysiak, Walczak-Niewiadomska.png

7 października – prof. Piotr Gołdyn (członek Zarządu Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk)  w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu otrzymał medal Pro Bono Poloniae przyznany przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych za krzewienie wiedzy i postaw patriotycznych. Wniosek o medal złożyło Towarzystwo Samorządowe w Koninie. Gratulujemy!

Gołdyn.jpg

4 października – podczas Jubileuszu 20-lecia PWSZ w Kaliszu w Auli Collegium Novum, uhonorowana została Złotym Krzyżem Zasługi za długoletnią i sumienną pracę dr Elżbieta Steczek-Czerniawska (dyrektor Biblioteki Uczelnianej PWSZ i wiceprezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk). Odznaczenie w imieniu prezydenta RP wręczył minister Andrzej Dera. Z wielką serdecznością gratulujemy!

Steczek-Czeniawska.JPG

Fot. Ewa Obała

29 września – w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku wśród nagrodzonych za działalność kulturalną, znalazła się mgr Ewa Martinek (członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk), która otrzymała nagrodę specjalną od Powiatu Kaliskiego. Gratulujemy!

Martinek.jpg

26 września – Rada Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego nadała Sławomirowi Przygodzkiemu stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie zdanych egzaminów i rozprawy doktorskiej pt. „Elity gospodarcze Kalisza. Proces formowania się burżuazji w latach 1815-1867”. Pan doktor jest regionalistą, nauczycielem historii w III Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu, a także członkiem zarządu (przewodniczący Komisji Rewizyjnej) Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz członkiem Oddziału Kaliskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. W swoim dorobku posiada m.in. wiele publikacji na temat mniejszości narodowych Kalisza i historii XIX wiecznego Kalisza i regionu. Jest autorem książki „Kalisz wielokulturowy”, współautorem „Szkoła Dwojga Imion”, „Kalisz miasto otwarte. Mniejszości narodowe i religijne w dziejach Kalisza i Ziemi Kaliskiej” oraz wielu innych publikacji.  
Panu dr. Sławomirowi Przygodzkiemu serdecznie gratulujemy, życząc sukcesów w pracy naukowej, dydaktycznej i społecznej.

Przygodzki.JPG

Fot. Ewa Obała

26 września – w siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk miało miejsce spotkanie Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej z przewodniczącą dr Iwoną Barańską, na którym Mateusz Rabiega, Joanna Bruś, Makary Górzyński i Anna Tabaka zapoznali słuchaczy z „Projektem Infrastruktura Niepodległości ; Architektura polskich powiatowych projektów modernizacyjnych”. Projekt obejmuje międzywojenny powiat kaliski, na terenie którego lokalną część koordynuje Mateusz Rabiega, pracując wraz z wyżej wymienionymi członkami KTPN (również z Maciejem Błachowiczem). W przedstawionym materiale pokazane były przez poszczególnych członków zespołu działania mające na celu rozpoznanie, popularyzację i uczytelnienie międzywojennego dziedzictwa architektonicznego w Kaliszu i powiecie kaliskim. W październiku zaplanowane jest otwarcie wystawy oraz wydanie broszury i pocztówek na ten temat.

Rabiega.png

Fot. Ewa Obała, Mieczysław Zaremba

25 września – w Villi Calisia w ramach obchodów Roku Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu odbyło się spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu poświęcone promocji druku bibliofilskiego zatytułowanego „Z kaliskiego szkicownika Tadeusza Kulisiewicza”. Spotkanie poprowadziła prezes TPK prof. Ewa Andrysiak, na którym wystąpili: młoda skrzypaczka Maja Lis (uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Henryka Melcera) oraz towarzysząca jej przy fortepianie Ella Ivasheva, a także Anna Tabaka autorka szkicu zamieszczonego w omawianym druku (opowiadała o życiu i twórczości artysty), prof. Krzysztof Walczak (omówił okoliczności edycji nowej książeczki) oraz Marcin Mikołajczyk (pokazując Tadeusza Kulisiewicza na łamach prasy kaliskiej).
Jak podkreśliła Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Grażyna Dziedziak, promocja ta nie kończy cyklu wydarzeń poświęconych artyście, czekają kaliszan kolejne wydarzenia związane z tegorocznymi obchodami 120-lecia urodzin wybitnego grafika, rysownika oraz Honorowego Obywatela Miasta Kalisza.
Spotkanie połączone było z wystawą edycji związanych z grafikiem, pochodzących z zasobów kaliskich bibliotek (Książnicy Pedagogicznej im. A, Parczewskiego w Kaliszu i Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk).  

TPK Kulisiewicz.png

Fot. Ewa Obała, Mieczysław Zaremba

16 września – członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk dr Marek Rezler (historyk, popularyzator dziejów Poznania i Wielkopolski XIX i XX w.) na posiedzeniu Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego w Sali Białej Urzędu Miasta otrzymał tytuł „Zasłużony dla Miasta Poznania”. Na uroczystości można było również wysłuchać wykładu dr Marka Rezlera pt. „Dylematy historii miasta Poznania”. Serdecznie gratulujemy!

Rezler.jpg

7 września – na Święto Ulicy Niecałej do rąk czytelników trafiła gazetka wydana na tą uroczystość, wśród artykułów znajduje się
w niej strona poświęcona Kaliskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk

gazetka.jpg

7 września – w Święto Ulicy Niecałej w Kaliszu, swoje wydawnictwa już po raz kolejny wystawiło Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Ulica zamieniła się w centrum kulturalne miasta, a Kiermasz Książki Kaliskiej cieszył się dużym powodzeniem.

Ulica Niecała.jpg

4-6 września – w kaliskim PWSZ miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dyrektorów Bibliotek PWSZ pt. „Od książki tradycyjnej do książki wirtualnej”. Organizatorem była Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, jak również Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

konferencja PWSZ.png

Fot. Ewa Obała

4 września – w Collegium Nowum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, odbyło się otwarcie wystawy pt. „Czesław Woś : malarstwo”, towarzyszącej Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Bibliotek PWSZ. Wernisaż zorganizowała Biblioteka Uczelniana PWSZ wraz z Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk, a kuratorem jego była Ewa Obała (członek KTPN). Wystawę można oglądać do 31 stycznia 2020 r. 

Wystawa - Cz. Woś.png

Fot. Ewa Obała

3 września – wyszedł z druku katalog wystawy pt „Czesław Woś : malarstwo”, ukazujący dorobek malarski znanego grafika i twórcy ekslibrisów. Wydany został przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu i Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, przedmowę do niego napisała dr Elżbieta Steczek-Czerniawska, a projekt i opracowanie wykonała Ewa Obała. Jest to dwieście dwudzieste trzecie wydawnictwo KTPN.

katalog.jpg

6 lipca – na ul. Złotej w Kaliszu odbył się „Kurs na Śródmieście”, na którym wśród wielu atrakcji zorganizowanych przez Urząd Miasta Kalisza, zaprezentowało swoją ofertę wydawniczą Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

EO.png

Lipiec – ekspertyzę w zakresie historii regionu ulic Podgórze i Wojciecha Jabłkowskiego w Kaliszu z opisem historii tego obszaru i oceną walorów urbanistyczno-architektonicznych zespołu przestrzennego, na potrzeby miejscowego planu rewitalizacji miasta Kalisza, opracował Makary Górzyński – historyk architektury, doktorant Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Autor już wcześniej zrealizował pod opieką prof. Barbary Arciszewskiej m.in. projekt badawczy „Architektura i urbanistyka Kalisza przełomu XIX/XX wielu w kontekście procesów nowoczesności. Społeczeństwo, miasto, przyszłość”. Polecamy serdecznie stronę Urzędu Miasta Kalisza - http://www.rewitalizacjakalisz.pl/?p=4707

Górzyński 3.png

Lipiec – w czasopiśmie „Społeczni.pl” nr 7/2019 umieszczona została notatka o sukcesie Ewy Martinek (członka KTPN) związanym z wyróżnieniem w konkursie za najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta w roku 2018 w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych przyznaną przez Polską Akademię Nauk.

Martineek 001.jpg

18 czerwca – w Sali Koncertowej Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie odbył się jubileusz 30-lecia Klubu Kaliszan w Warszawie. Na uroczystości wystąpił Chór „Polonia” im. Ignacego Paderewskiego, a słowo wstępne wygłosił prezes dr Bogdan Bladowski (członek KTPN) oraz Elżbieta Krzewska wicedyrektor Instytutu. Następnie wystąpiła prof. Barbara Szacka z wykładem pt. „Kaliszanie w Warszawie Anno 2019”, a po wykładzie można było zobaczyć wiele zdjęć Kalisza i zapoznać się z albumem „Kalisz wczoraj i dziś”. Wśród uczestników można było spotkać wielu kaliszan m.in. doc. dr. inż. Wiesława Depczyńskiego (członka KTPN), nie zabrakło również delegacji z Kalisza w osobach: prof. Krzysztofa Walczaka prezesa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Adama Borowiaka dyrektora MBP im. A. Asnyka w Kaliszu.

Kaliszanie w Warszawie.png

Fot. Ewa Obała

17 czerwca – Profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu oraz prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. dr hab. Krzysztof Walczak otrzymał nominację na kolejną kadencję w Radzie Towarzystw Naukowych Polskiej Akademii Nauk, podpisaną przez prezesa PAN, prof. Jerzego Duszyńskiego. Udział w działaniach Polskiej Akademii Nauk prof. K. Walczaka, kaliszanina i pracownika kaliskiej uczelni jest kolejnym dowodem docenienia młodego środowiska naukowego powstającego w grodzie nad Prosną, w szczególności zaś działalności jednego z najprężniej działających towarzystw naukowych – Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Ceremonia wręczenia nominacji miała miejsce w siedzibie PAN w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

1.jpg

Fot. Ewa Obała

14 czerwca – w kaliskim Ratuszu, dn. 14 czerwca br. miało miejsce podsumowanie 25. edycji konkursu „Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego”. Laureatom wyróżnienia od Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk wręczyła wiceprezes prof. Ewa Andrysiak, a wśród nich znaleźli się: Michalina Radomska, Amelia Hofman i Tomasz Biały z Prywatnej Szkoły Podstawowej „Jagiellończyk” w Kaliszu (opiekun: Jakub Marciniak) oraz Zuzanna Więckowska i Krzysztof Piekarski ze Szkoły Podstawowej w Rajsku (opiekun: Bernadetta Blek).

ad_fontes_14-06-2019_29.jpg

13 czerwca – w siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk odbyło się posiedzenie naukowe z mgr Moniką Sobczak-Waliś na temat „Doruchowscy z Mycielina. Reminiscencje z dziejów rodziny”. Prelegentka przedstawiła losy rodziny szlacheckiej, posiadającej jeden z najlepiej prosperujących majątków na ziemi kaliskiej. Szczególną uwagę zwróciła na pierwszego właściciela Teodora Doruchowskiego, syna Feliksa, wnuka Teodora i prawnuka Adama oraz innych członków rodziny. Całość ilustrowana była pokazem multimedialnym.

IMG_5140.JPG

Fot. Ewa Obała

7 czerwca – w Święto Miasta Kalisza, miała miejsce Uroczysta Sesja Rady Miasta Kalisza 2019 w WP-A UAM w Kaliszu, na której wyróżnieni zostali m.in. członkowie KTPN w osobach: dr Grażyna Schlender, mgr Edward Pudełko. 

5cfa9e96b23d8_o.jpg

8 maja – członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Jarosław Kisiel, obronił rozprawę doktorską na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, pod kierunkiem prof. dr hab. Henryka Sozańskiego. Dysertacja zatytułowana była „Struktura szkolenia najlepszych polskich zawodników w chodzie sportowym w latach 1997-2004 i 2009-2016.” Panu  Doktorowi serdecznie gratulujemy, życząc sukcesów w pracy naukowej, dydaktycznej i społecznej.

60349425_2504837539536139_646097848802213888_n.jpg

29 maja – w lokalu KTPN odbyło się spotkanie naukowe, na temat prowadzonych badań, gromadzonych materiałów, celów i postępów w pisaniu pracy doktorskiej pt. „Studenci Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w czasie odwilży (1955-1962)”, które omówiła mgr Ewa Martinek. Po wykładzie rozwinęła się dyskusja wnosząca wiele ciekawych wątków związanych z tematem.   

IMG_5127.JPG

Fot. Ewa Obała

24 maja – w siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk dnia 24 maja br. miało miejsce spotkanie naukowe zorganizowane przez Pracownię Historii Sztuki i Kultury Artystycznej pod przewodnictwem dr Iwony Barańskiej, poświęcone wystąpieniu doktoranta Uniwersytetu Warszawskiego Makarego Górzyńskiego na temat „Wielkie plany w małym mieście. Polityczność architektury w czasach państwowej modernizacji – przypadek Turku w I połowie XX wieku”. Prelegent mówił o swoim projekcie badawczym, prowadzonym w ramach Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury na rok 2019 i realizowanym przy pomocy środków budżetowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

IMG_5092.JPG

Fot. Ewa Obała

IMG_5085.JPG

Fot. Ewa Obała

21 maja – Serdecznie gratulujemy Makaremu Górzyńskiemu (członkowi KTPN), pięknie wydanego albumu i udanej promocji w Pałacu Kreutzów w Kościelcu. Przedstawiamy opis wydarzenia: "W siedzibie Liceum Plastycznego w Kościelcu (pow. kolski) - dawnym Pałacu Kreutzów odbyła się promocja albumu historycznego autorstwa Makarego Górzyńskiego (badania historyczne, kwerendy, opr. merytoryczne, teksty) i zespołu (opr. graficzne, fotografie). Publikacja jest efektem wielu lat pracy badacza oraz współpracy z dyrekcją Liceum Plastycznego. Ukazała się niezwykła książka łącząca walory opracowania naukowego, studium architektonicznego i romantycznej narracji prowadzonej śladem rodzinnego albumu. Wartość dzieła podbijają znakomite fotografie i szata graficzna, która eksponuje dokumenty ikonograficzne pozyskane z unikatowych, bo familijnych kolekcji".

IMG_3348.jpg

Tekst i fot. Anna Tabaka 

8 maja – w Tarasach Zimowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, miało miejsce spotkanie promocyjne osiemnastego tomu czasopisma naukowego „Zeszyty KTPN”, zorganizowane przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz Bibliotekę Uczelnianą PWSZ. Tom, tym razem poświęcony pięćsetleciu Reformacji na ziemi kaliskiej, przedstawił prezes towarzystwa naukowego, prof. Krzysztof Walczak, zaś treści jednego z artykułów zaprezentował mgr Marcin Mikołajczyk, przybliżając dzieje parafii ewangelickiej, funkcjonującej niegdyś w Sobiesękach i okolicznych wsiach.
Gościem honorowym spotkania, gromadzącego był recenzent tomu, prof. dr hab. Karol Karski, profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, sale zaś wypełnili członkowie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, bibliotekarze, sympatycy historii Kalisza
i regionu.
Promocja czasopisma wypadła w Dzień Bibliotekarza i obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, dlatego dodatkową atrakcją był stoisko z calisianami oraz kącik książek z możliwością zabrania ich nieodpłatnie ze sobą do domu.

IMG_4992.JPG

Fot. Ewa Obała

30 marca – w Tarasach Zimowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu odbyło się XXXI Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

XXXI Walne - 2019.png

Fot. Ewa Obała

30 marca – ukazały się „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” nr 18 pt. „Pięćset lat reformacji na ziemi kaliskiej” pod red. prof. Krzysztofa Walczaka. Tom zawiera wiadomości o historycznych losach wspólnoty ewangelicznej działającej na terenie Kalisza i regionu, jak również można poznać w nim biografie wielu wybitnych postaci tego środowiska. Ponadto periodyk przynosi recenzje, sprawozdania, wspomnienia o zmarłych członkach towarzystwa naukowego, a  z rubryki „Z życia towarzystwa” można dowiedzieć się o ważnych wydarzeniach i wydawnictwach KTPN. Wśród autorów tomu znaleźli się: Ewa Andrysiak, Bogumiła Celer, Henryka Karolewska, Małgorzata Kołodziej, Marcin Mikołajczyk, Ewa Obała, Edyta Pietrzak, Łukasz Podlewski, Krzysztof Rottermund, Grażyna Schlender, Monika Sobczak-Waliś, Krzysztof Walczak, Grzegorz Waliś i Kazimierz Wojciechowski. 

IMG_20190505_184036..jpg

20 marca – w kaliskim ratuszu odbyła się konferencja prasowa o zrealizowanym projekcie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk dzięki wsparciu finansowym Miasta Kalisza pt. „Inwentaryzacja i digitalizacja spuścizny Adama Chodyńskiego”.

20 marca - Chodyński.jpg

4 marca – w budynku siedziby odbyło się spotkanie Pracowni Bibliografii Regionalnej z przewodniczącą prof. Ewą Andrysiak, omawiano plany o przygotowaniach kolejnych bibliografii do druku.

4 marca.JPG

25 lutego – w siedzibie towarzystwa miało miejsce posiedzenie naukowe na temat „Tadeusz Kulisiewicz (1899-1988) – portret zawłaszczony : fragmenty” autorstwa Anny Tabaki. Organizatorem spotkania była Pracownia Historii Sztuki i Kultury Artystycznej Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z przewodniczącą dr Iwoną Barańską. Na spotkaniu licznie przybyli goście mogli wysłuchać ciekawej prelekcji na temat losów i dzieła artysty, któremu w roku 2019 poświęcone są obchody w Kaliszu.

IMG_0010.JPG

Fot. Mieczysław Zaremba

24 lutego – Kalisz gościł studentów historii sztuki z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz członków Koła Naukowego Historii Architektury ArcHist z Politechniki Wrocławskiej, którzy brali udział w wyjeździe naukowym zorganizowanym przez Mateusza Rabiegę, współpracującego z Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk. Uczestnicy wycieczki szczególną uwagę zwrócili na odbudowę miasta w dwudziestoleciu międzywojennym, odrestaurowany niedawno kościół franciszkanów i wybitne dzieło powojennego modernizmu – kościół Miłosierdzia Bożego. Opiekunem naukowym wyjazdu był dr hab. Jerzy K. Kos, natomiast swoją wiedzą na temat Kalisza podzielił się z uczestnikami Makary Górzyński, członek KTPN.

wycieczka.png

Tekst: Mateusz Rabiega
Fot. Prof. Jerzy Krzysztof Kos

20 lutego – oficjalnie ruszyła nowa strona Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, której przewodniczącą jest dr Iwona Barańska. Pomysłodawcą strony jest Makary Górzyński, który ją zaprojektował i prowadzi.

pracownia.jpg

13 lutego – ukazał się szósty tom periodyku „Studia Kaliskie : Studia Calisiensia”, wydawanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu i Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Czasopismo to poświęcone jest m.in. problematyce zarządzania, bezpieczeństwa i obronności państwa. Edycja została przygotowana pod redakcją doc. dr. Jana Frąszczaka, a autorami publikacji są wykładowcy kaliskiej uczelni.

Studia 6.jpg

7 lutego – w sali kaliskiego ratusza władze Miasta Kalisza stosownym zarządzeniem powołały Komitet Obchodów Roku Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu. Do współpracy zaproszono przedstawicieli wielu instytucji, organizacji pozarządowych i placówek edukacyjnych, wśród nich prezesa prof. Krzysztofa Walczaka Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.  

5.jpg

30 stycznia – w kaliskim ratuszu odbyło się spotkanie podsumowujące wszystkie przedsięwzięcia zorganizowane w 2018 r. podczas obchodów Roku Adama Asnyka w Kaliszu. Władze Miasta podziękowały za włożony trud i pracę dla upamiętnienia kaliskiego poety.

rokAsnyka_podsumowanie_30,01_3.jpg

27 stycznia – Makary Górzyński (reprezentujący także Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk), wygłosił prelekcję pt. "Pięknie, wygodnie – a może, czy w ogóle? Jak się mieszkało w Kaliszu początków XX wieku”. Na ten ciekawy wykład licznie zebrali się kaliscy słuchacze w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu - na pierwszym w 2019 roku wykładzie popularnonaukowym z cyklu "Fotoplastikon - Kalisz na fotografiach XIX i XX wieku".

27 stycznia.jpg
bottom of page