top of page

KOŚCIELNIAKOWIE

- BIOGRAFIE I DZIEDZICTWO
 

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

28 września 2023 r. 

Kościelniakowie.jpg

ZAPROSZENIE


Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz Instytut Interdyscyplinarnych Badań Historycznych Akademii Kaliskiej im. Stanisława Wojciechowskiego zaprasza do udziału

 

w Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kościelniakowie – biografie i dziedzictwo” 

 


Rok 2023 został ogłoszony w Kaliszu Rokiem Braci Kościelniaków. Inicjatywa ta zrodziła się

w związku z przypadającą w tym roku 30. rocznicą śmierci Mieczysława Kościelniaka,

a także w uznaniu dokonań twórczych utalentowanych plastycznie braci: Tadeusza Kościelniaka (1910-1996), Mieczysława Kościelniaka (1912-1993) oraz Władysława Kościelniaka (1916-2015). Promując działalność trójki artystów związanych z Kaliszem zapraszamy do refleksji nad ich życiem, dorobkiem artystycznym i publicystycznym oraz zachowanym dziedzictwem. 


Tematy wystąpień powinny dotyczyć twórczości, biografii oraz wszelkich problemów i zagadnień powiązanych z życiem i twórczością braci Kościelniaków.

Planujemy, aby efektem materialnym konferencji była recenzowana publikacja, która ukazałaby się w wydawnictwie naukowym Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, znajdującym się na wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – wykaz Ministerstwa Edukacji i Nauki (Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa UIW 38600).

Proponowane zagadnienia, m.in. : 
•    Władysław Kościelniak jako przykład artysty i publicysty z pogranicza XX i XXI wieku,
•    Władysław Kościelniak – dokumentalista i historyk
•    bibliofilskie pasje Władysława Kościelniaka,
•    ekslibris w twórczości Władysława Kościelniaka,
•    architektura Wielkopolski w twórczości Władysława Kościelniaka,
•    wkład Władysława Kościelniaka w zachowanie i popularyzację kulturalnego dziedzictwa       

      Wielkopolski.
•    Mieczysław Kościelniak – dokumentalista obozów zagłady
•    Mieczysław Kościelniak i jego twórczość ilustracyjna
•    twórczość Tadeusza Kościelniaka
•    motyw więźnia w twórczości artystycznej Mieczysława Kościelniaka

 

Łącząc wyrazy szacunku,

Prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Prof. Akademii Kaliskiej dr hab. Krzysztof Walczak

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Dr Bogumiła Celer

Call 

509 739 657

Email 

Follow

  • Facebook

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Kalisza

 

bottom of page