top of page
220014089_116951143894494_3110347536269726684_n.jpg
218840555_541120347236973_5786563978510968433_n.jpg

Spuścizny 
w zbiorach archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych
bazą źródłową w badaniach biograficznych

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

22-23 września 2022 r. 

logo_KONFERNCJA2.png

DLA AUTORÓW

Szanowni Państwo,

Planowane jest wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej (monografii naukowej)

w Wydawnictwie KTPN znajdującym się na wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – wykaz Ministerstwa Edukacji i Nauki (Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa UIW 38600) jesienią 2023 r.

 

Prosimy autorów o zapoznanie się i stosowanie przy przygotowywaniu tekstów zapisów zamieszczonych

w instrukcji.

Pobierz instrukcję

Pobierz oświadczenie autora 

 

 

 


Dostarczenie gotowych materiałów do druku w wersji elektronicznej: 15 marca 2023 r.

na adres: konferencja.ktpn@gmail.com

bottom of page