top of page
220014089_116951143894494_3110347536269726684_n.jpg
218840555_541120347236973_5786563978510968433_n.jpg

Spuścizny 
w zbiorach archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych
bazą źródłową w badaniach biograficznych

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

22-23 września 2022 r. 

logo_KONFERNCJA2.png

TERMINARZ

Zgłoszenie wystąpienia oraz nadsyłanie abstraktów (ok. 250 słów) planowanych wystąpień: 
do 31 maja 2022 r.  
Przyjmujemy zgłoszenia w języku: polskim
 
Weryfikacja i kwalifikacja nadesłanych materiałów przez Komitet Naukowy konferencji: 
do 30 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie programu: sierpień/wrzesień 2022 r.


Zgłoszenie udziału w konferencji (bez referatu): 10 września 2022 r. 

Konferencja: 22-23 września 2022 r. 
(Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszonych referatów, a w przypadku większej ich ilości do wydłużenia trwania konferencji o jeden dzień. Planujemy konferencję stacjonarną w Kaliszu. W razie wystąpienia zagrożeń epidemiologicznych i stosownych ograniczeń prawnych, sesja zostanie zorganizowana zdalnie na platformie Zoom lub MS Teams.)


Dostarczenie gotowych materiałów do druku w wersji elektronicznej: 15 marca 2023 r.

na adres: konferencja.ktpn@gmail.com

 

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

Planowane jest wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej (monografii naukowej) w Wydawnictwie KTPN znajdującym się na wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – wykaz Ministerstwa Edukacji i Nauki (Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa UIW 38600) jesienią 2023 r.

Wymogi redakcyjne dla autorów zostaną udostępnione na stronie internetowej konferencji.

 

mein_nds_cmyk_multicolor_black.png

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/529407/2021/2021. 

 

bottom of page